Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Historia Szkoły na fotografii” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

      Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

      Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 18 października 2022 r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Formularz

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 20220 r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenach obwodów łowieckich nr 178 i 210, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

22.10.2022 r.

7.30-15.00

210: Bielewicze

Koło Łowieckie

Podmuch  Białystok

ZO Białystok

2

05.11.2022 r.

7.30-15.00

178: Turowo

3

12.11.2022 r.

7.30-15.00

210: cały obwód

4

19.11.2022 r.

7.30-15.00

178: Królowe Stojło

5

27.11.2022 r.

7.30-15.00

210: cały obwód

6

03.12.2022 r.

7.30-15.00

210: Wiejki, Zubry

7

11.12.2022 r.

7.30-15.00

178: cały obwód

8

17.12.2022 r.

7.30-15.00

178: cały obwód

9

14.01.2023 r.

7.30-15.00

178: Radunin

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

Wójt Gminy Gródek, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 180, obejmującego swoim zasięgiem teren Gminy Gródek.

Lp.

Termin rozpoczęcia
i zakończenia polowania

Nr i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

Prowadzący polowanie

1

05.11.2022 r.

7.00-15.30

180 – Borki, Cieliczanka, Kołodno, Królowy Most, Przechody, Zajma Rudnica, Tatarowce

Koło Łowieckie

„Przepiórka” w Księżynie

2

03 i 04.12.2022 r.

7.30-15.00

 3

08.01.2023 r.

7.50-15.15

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza na webinaria informacyjne z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla wytwórców ciepła systemowego oraz dla podmiotów społecznych, które odbędą się 22 i 26 września 2022 r. oraz 27 i 28 września 2022 r. na platformie Mitting15.

Z uwagi na to, że liczba uczestników każdego ze spotkań jest ograniczona, o uczestnictwie w webinarium będzie decydowała kolejność zapisów.
Zgłoszenia będą przyjmowane z adresów służbowych, dla weryfikacji domen.

Linki do rejestracji:
I Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla wytwórców ciepła systemowego odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 - nie jest już dostępne (brak miejsc)

II Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla wytwórców ciepła systemowego odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania:https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-wytworcow-ciepla-systemowego-26092022/4803

I Webinarium z wdrażania zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla podmiotów społecznych odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania: https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-podmiotow-spolecznych-27092022/4805

II Webinarium z wdrażania zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla podmiotów społecznych odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania: https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-podmiotow-spolecznych-28092022/4808

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2022 r, upływa z dniem
    31 października 2022 r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Informacja.pdf

Fotorelacja z Akcji Sprzątania Świata przeprowadzonej na terenie Gminy Gródek w dniu 16 września 2022 r. pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze” w ramach Programu profilaktyczno–edukacyjnego pn. ,,Ochrona środowiska – wspólna sprawa" P1240232P1240232P1240232P1240232P1240232P1240232