CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

1 lipca 2021 r. została uruchomiona platforma ZONE obsługująca centralną ewidencję emisyjności budynków. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  • dla budynków już istniejących w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia platformy ZONE,
  • dla nowo powstałych obiektów, w których instalacja źródła ciepła nastąpiła po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Deklaracje można złożyć:

  • przez Internet, logując się na rządowej stronie http://www.zone.gunb.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w Urzędzie Gminy Gródek poprzez wypełnienie odpowiedniego druku załączonego poniżej, który należy wysłać pocztą na adres lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

 

Deklaracje do pobrania:

Druk A – budynki i lokale mieszkalne

Druk B – budynki i lokale niemieszkalne

Szczegółowe informacje o CEEB znajdują się na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Ulotka 1

Ulotka 2

CEEB_w_pigułce

Film promocyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków