Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

18 maja 2023 r. Wójt Gminy Gródek podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych polegających na budowie wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej oraz istniejących kabli nn 0,4 kW.

Wartość podpisanej umowy wynosi 339 295,50 zł.

Zrealizowano I etap zadania pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku", który swoim zakresem obejmowało:

1. Roboty remontowe pomieszczeń:

 • wymianę podłogi na gruncie na podłogę sportową, powierzchniowo-elastyczną wraz z malowaniem linii boiskowych i gniazdami na słupki i bramki,
 • wymianę posadzki na galerii na wykładzinę PCV homogeniczną,
 • wymianę balustrady żelbetowej na stalową na galerii,
 • remont ścian i sufitów,
 • wykonanie osłon materacowych na ścianach, siatki ochronnej na okna, drabinek gimnastycznych,
 • zabudowę zespołu wentylacyjnego z płyt gipsowych na korytarzu.

2. Wykonanie instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania.

Całkowita wartość zadania wynosi 897 349,559 zł, z czego:

 • 400 000,00 zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • 300 000,00 zł dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego,
 • 197 349,59 zł z budżetu Gminy Gródek.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. z siedzibą w Białymstoku. Prace zakończyły się w grudniu 2021 r. 

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105069B UL. BŁOTNEJ W GRÓDKU".

 

W lutym 2022 roku dobiegł końca długo wyczekiwany przez mieszkańców remont jednej z najstarszych ulic w Gródku, ul. Błotnej wraz z budową nowej kładki na rzece Supraśl, która łączy Gródek z Zarzeczanami.

22 rgudnia 2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku przywitala nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym 6x6 i 6-osobową kabiną na podwoziu SCANIA P410. Dostawcą wozu była firma „Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsko-Białej.

Całkowita wartość zadania: 1 199 250,00 zł, w tym źródła finansowania zakupu pojazdu:

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”– 400 000,00 zł;
 • środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku (darowizny, kredyt bankowy) – 352 250,00 zł.
 • Gmina Gródek – 222 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w kwocie 40 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 182 000,00 zł,
 • środki firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji KG PSP – 150 000,00 zł;
 • Powiat Białostocki – 50 000,00 zł;
 • System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna – 20 000,00 zł,
 • Nadleśnictwo Krynki – 3 000,00 zł;
 • Nadleśnictwo Czarna Białostocka – 2 000,00 zł.

W latach 2019-2020 Gmina Gródek zrealizowała projekt pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, który był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna.