9 lutego 2022 r. Wójt Gminy Gródek podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej i Agrestowej w Gródku. 

Wartość podpisanej umowy wynosi 350 550,00 zł 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą robót jest Tibia Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku. 

Tablica RFIL