LOGO LGD UE

                         "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

Gmina Gródek w latach 2020-2022 realizowała projekt pn.

„MONOGRAFIA ZIEMI GRÓDECKIEJ – publikacja promująca obszar LGD PK”.

Jego realizacja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został złożony w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska gdzie otrzymał pozytywną opinię i został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania w wysokości 45 333,33 zł.

Umowę o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza podpisał 18 listopada 2020 r.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Gródek poprzez wydanie "Monografii Ziemi Gródeckiej".

Działania te pozwoliły na:

  • wydanie 1 000 egzemplarzy książki „Monografia Ziemi Gródeckiej”, której autorką jest Wiera Tarasewicz,
  • wydanie 1 000 egzemplarzy broszury informacyjnej,
  • wykonanie e-booka,
  • zakup namiotu promocyjnego,
  • organizację konferencji promującej wydanie książki i realizację projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 80 798,93 zł.

Na koszty projektu składają się:

  • koszty wydania książki, w szczególności korekta, recenzja i druk w wysokości 55 209,00 zł,
  • koszty wynagrodzenia autorki książki w wysokości 16 000,00 zł,
  • koszty wykonania zdjęć do książki w wysokości 590,00 zł,
  • koszty zakupu namiotu promocyjnego w wysokości 6 999,93 zł,
  • koszty poczęstunku podczas konferencji w wysokości 2 000,00 zł.

Książka "Mnografia Ziemi Gródeckiej" oraz broszura informacyjna w formie e-booków do pobrania:

pdfMonografia_Ziemi_Gródeckiej_skompresowany.pdf

pdfZiemia_Gródecka_-_historia_i_współczesność.pdf

 

Fotorelacja z konferencji promującej wydanie książki i realizację projektu

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n   275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n    275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n     275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n     275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n     275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n           275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n    275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n             275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n            275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n     275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n    275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n    275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n    275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n

275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n   275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n     275502964 5255132797851703 4122588860889925315 n