"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" otrzymał pozytywna opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z powyższym wpisuje się go do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020"

Ukończono prace na przygotowaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gródek na lata 2016-2020. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z treścią dokumentu oraz zgłaszania ewentualnych uwag, poprzez zamieszczony poniżej formularz.

Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu

logo ue pt

W dniach 25 i 26 maja w Gminnym Centrum Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Spotkanie inauguracyjne z mieszkańcami Gminy Gródek

W dniu 28 lutego 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyło się spotkanie inauguracyjne z mieszkańcami Gminy Gródek poświęcone wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji.

logo ue pt

W dniu 13 lutego 2017 r. podpisano umowę z Future Green Innovations S.A. z siedzibą w Krakowie. Firma odpowiedzialna będzie za: