Informacja o odstąpieniu od przeprowadenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020"

infirmacja