Dobiega końca realizacja Projektu "Poprawa Polsko-Litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków". Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska i jego partnerem była Straż Pożarna z Raseiniai na Litwie.

W dniach 27-29 czerwiec 2018 r. 20 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku udało się na Litwę by wspólnie ze strażakami z Raseiniai odbyć szkolenia z zakresu przygotowania psychologicznego i radzenia sobie ze stresem podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Poprawa Polsko-Litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków

Z okazji obchodów ŚWIĘTA STRAŻAKA Wójt Gminy Gródek wspólnie z OSP Gródek zorganizowali konkurs plastyczny pt. "90-lecie OSP Gródek - w trosce o nasze bezpieczeństwo".