Zgodnie z uchwałą NR LVII/507/24 Rady Gminy Gródek z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Gródek w 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 1626) kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach otwarte jest od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. Z bieżącymi wynikami badań wody z kąpieliska można zapoznać się w Serwisie Kąpieliskowym.

Serwis kąpieliskowy - portal

Zarządzenie Nr 449/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu plaży oraz kąpieliska na zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany - aktualizacja 2018 r.

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany- aktualizacja 2019 r.

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany - aktualizacja 2020 r.

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany - aktualizacja 2021 r.

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany - aktualizacja 2022 r.

Profil wody w kąpielisku Zarzeczany - aktualizacja 2023 r.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Analiza zagrożeń,w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Gródek

Analiza zagrożeń,w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Gródek - aktualizacja 2023

Analiza zagrożeń,w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Gródek - aktualizacja 2024 

 Zalew w Zarzeczanach

 zalew w Zarzeczanach 2

Zalew w Zarzeczanach