Sprawy obywatelskie

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzew

Budownictwo i gospodarka komunalna

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP

Wniosek o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gospodarowanie odpadami

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka nieruchomościami

WNIOSEK_O_USTALENIE_NUMERU_PORZĄDKOWEGO.pdf

Podatki i opłaty lokalne

Link do strony ministerstwa z wzorami formularzy podatkowych obowiązujących od dnia 01.07.2019 r.:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK LEŚNY, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - dane pobrane od osoby której dane dotyczą, Klauzula informacyjna - PODATKI - PODATEK ROLNY, Klauzula informacyjna - PODATKI - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Do zdarzeń sprzed 01.07.2019 r. stosuje się dotychczasowe (poniższe) wzory formularzy podatkowych określone uchwałami Rady Gminy Gródek:

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - IN - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - DL - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - DN - 1 (wersja edytowalna)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - DR - 1 (wersja edytowalna)

Wniosek o potwierdzenie zgodności danych zawartych w oświadczeniu o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wersja edytowalna)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntów (wersja edytowalna)