WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO

logo GREENVELO rgb 1

Gmina Gródek jest jedną z 36 gmin województwa podlaskiego przez które wiedzie Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Ta najdłuższa w Polsce trasa rowerowa, o długości ponad 2000 km, powstała w ramach projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”, w realizacji którego wzięło udział pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Odcinek Green Velo w gminie Gródek, o długości 28,6 km, wiedzie drogami łączącymi miejscowości Cieliczanka (w gminie Supraśl) – Kołodno - Królowy Most – Załuki - Waliły – Waliły-Dwór – Waliły-Stacja – Gródek – Gródek-Kolonia – Pieńki (gmina Michałowo). Większość trasy rowerzyści pokonają drogami powiatowymi o nawierzchni bitumicznej. Jedynie odcinki od Cieliczanki do Kołodna (4,7 km) oraz od Królowego Mostu do skrzyżowania z drogą powiatową (4,5 km) mają nawierzchnię szutrową umożliwiającą rowerzystom łatwy przejazd.

Znaczną część trasy rowerzyści będą pokonywali drogami wiodącymi przez przepiękną Puszczę Knyszyńską.

Będąc w Kołodnie proponujemy zboczyć z trasy aby wspiąć się na wieżę widokową na Górze Kopnej by móc podziwiać ciąg wzgórz zwany Wałem Świętojańskim.

W Królowym Moście, znanym z cyklu filmów „U Pana Boga …”, warto zwiedzić tamtejszą cerkiew parafialną pw. Św. Anny i kaplicę rzymskokatolicką pw. św. Anny.

W Raduninie proponujemy zjechać z trasy by dotrzeć do zbiornika Wyżary, gdzie między innymi można przejść się po specjalnie wybudowanej kładce nad bagnami, podziwiając bogatą i różnorodną florę i faunę zbiorowisk wodnych Puszczy Knyszyńskiej.

Będąc w Gródku warto jest udać się nad zagospodarowany zalew w Zarzeczanach oraz zwiedzić cerkiew parafialną w Gródku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku i kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gródku.

Na trasie rowerzyści mają do swojej dyspozycji 3 MOR-y: w Załukach, Waliłach-Dworze i Gródku oraz kwatery w gospodarstwach agroturystycznych, których wykaz zamieszczono w zakładce kwatery agroturystyczne.

Więcej informacji o trasie Green Velo – https://greenvelo.pl/

Trasa Green Velo przecina się i łączy z pozostałymi szlakami turystycznymi wytyczonymi na terenie gminy Gródek.

SZLAKI ROWEROWE

 BIAŁYSTOK – CZARNA BIAŁOSTOCKA – JANÓW (kolor niebieski, 92 km)

Jest to typowy szlak krajobrazowy prowadzący przez ciekawe fragmenty Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. W mijanych miejscowościach można zobaczyć liczne zabytki architektury. Na trasie obserwować można warsztaty twórców ludowych: kowalskie, garncarskie, tkackie oraz pracownie wyrobu łyżek.

 

JAŁÓWKA – KRÓLOWY MOST (kolor żółty, 68 km)

Szlak prowadzi częściowo wzdłuż granicy państwa. Na trasie obok walorów krajoznawczych Puszczy Knyszyńskiej i Wzgórz Sokólskich możemy zobaczyć szereg ciekawych, historycznych miejscowości.

KRESOWE WĘDRÓWKI (kolor zielony, 149,5 km, w gminie Gródek 10 km) trasa: Krynki – Królowy Most

SZLAKI PIESZE

„POWSTANIA STYCZNIOWEGO” (kolor czerwony, 49 km) trasa: Waliły-Stacja – Sokółka

Szlak prowadzi przez wschodnią część Puszczy Knyszyńskiej. Łączy miejsca upamiętniające zdarzenia związane z Powstaniem Styczniowym 1863 r.

„DO GÓRAN” (kolor żółty, 14,80 km) trasa: Waliły-Stacja – Górany

Pierwotnie szlak do Góran wyznakowany został z myślą o turystach pragnących dotrzeć najkrótszą drogą ze stacji PKP w Waliłach do Studenckiej Bazy Namiotowej w Góranach, która obecnie nie istnieje. Rejon ten przeżywa renesans za sprawą wyznakowania nowych szlaków (zwłaszcza rowerowych) oraz rozwoju bazy agroturystycznej i w przyszłości będzie na pewno bardzo ważnym szlakiem łącznikowym. Szlak do Góran jest trasą typowo krajobrazową, biegnie bardzo pięknym lasem sosnowo-świerkowym porastającym pagórkowaty teren, raj dla grzybiarzy i miłośników jagód.

„NAPOLEOŃSKI” (kolor niebieski, 36 km) trasa: Krynki – Żednia

Nazwa jest związana z historycznym Traktem Napoleońskim z 1812 r. W rzeczywistości prowadzi nim zaledwie 5 km. Szlak łączy Puszczę Knyszyńską z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Wiedzie lasem pośród starodrzewia sosnowego, przecina linię kolejki wąskotorowej.

„SKRAJEM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ” (kolor żółty, 56 km) trasa: Wierobie – Sobolewo

Szlak prowadzi leśnymi duktami południowego skraju Puszczy Knyszyńskiej oraz niewielkim odcinkiem wzdłuż granicy z Białorusią. Na szlaku można podziwiać piękne lasy oraz cudowną podlaską architekturę.

NAREWKA – WALIŁY-STACJA (kolor zielony, 67 km)

Szlak ma charakter łącznika między Puszczą Białowieską i Puszczą Knyszyńską, biegnąc obok atrakcyjnego turystycznie zbiornika wodnego Siemianówka.

„WZGÓRZ ŚWIĘTOJAŃSKICH” (kolor czerwony, 27 km) trasa: Sokole – Supraśl

Prowadzi przez ciekawe fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, w tym kilka kilometrów grzbietem Wzgórz Świętojańskich, najwyższych wzniesień morenowych w puszczy. Zmienność krajobrazów, ciekawy przebieg i dobry dojazd czynią ten szlak szczególnie atrakcyjnym.

„TATARSKI MAŁY” (kolor niebieski, 19 km) trasa: Kruszyniany – Waliły-Stacja

Szlak łączy miejscowości związane historycznie z osadnictwem tatarskim na północnym Podlasiu (Kruszyniany z meczetem i mizarem) i wsławione wydarzeniami Powstania Styczniowego (Królowe Stojło, Waliły). Niewielka długość szlaku pozwala na odbycie jednodniowej, interesującej pod względem historycznym i krajoznawczym wycieczki.

„KRESOWE WĘDRÓWKI” (kolor niebieski, zielony, czerwony, 180 km)

Szlak o równoleżnikowym charakterze, łączy dwa krańce puszczy – wschodni i zachodni, umożliwia kilkudniową wycieczkę po obszarze Puszczy Knyszyńskiej i jej okolicach, dobre poznanie  zróżnicowania przyrodniczego i kulturowego.

„SZLAK DUCH PUSZCZY”

Szlak przechodzi przez najciekawsze miejsca puszczy. Łączy Górną Dolinę Narwi z Puszczą Knyszyńską, Górną Dolinę Narwi z Puszczą Białowieską.

SZLAKI KAJAKOWE

 KRESOWE WĘDRÓWKI (kolor niebieski) rzeka Supraśl – 76,60 km

Prowadzi główną rzeką Puszczy Knyszyńskiej – Supraślą. Rozpoczyna się z Gródka, przez Supraśl do Wasilkowa. Szlak niezbyt trudny, raczej pozbawiony przeszkód, miejscami silnie meandrujący. Szerokość od 5 m w okolicach Gródka do 15-20 m pod Wasilkowem. Spływ utrudniają podpieprzenia wody, niskie drewniane mostki oraz zatory z powalonych drzew i gałęzi. Dolina rzeki Supraśl jest zatorfiona, a wzdłuż jej brzegów na odcinku od Gródka do Wasilkowa ciągną się zwarte lasy Puszczy Knyszyńskiej. Wzdłuż szlaku rozpościera się kilka rezerwatów przyrody.

SZLAK PŁOSKI (kolor niebieski) – 8,00 km

Królowy Most – ujście do rzeki Supraśl w okolicy wsi Kolonia Krzemienne. Szlak dość trudny – dość szybki nurt, sztuczne progi i jazdy w dolnym biegu. Szerokość rzeki 3 – 6 m, średnia głębokość 0,5 m.

SZLAK KONNY

KRESOWE WĘDRÓWKI (kolor pomarańczowy, 119,7 km) Folwarki Tylwickie – Krynice

Szlak o równoważnikowym układzie łączy dwa krańce puszczy: wschodni i zachodni, umożliwia kilkudniową wycieczkę po obszarze Puszczy Knyszyńskiej i jej okolicach, dobre poznanie zróżnicowania przyrodniczego i kulturowego.

SZLAK SAMOCHODOWY

KRESOWE WĘDRÓWKI

Trasa samochodowa „Skrajem Puszczy” (długość: około 200 km) to szlak objazdowy, umożliwiający poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych całego obszaru.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

„Życie w zbiornikach wodnych i w ich okolicy”

Trasa ścieżki edukacyjnej zlokalizowana jest wokół sztucznego zbiornika wodnego Wyżary na rzece Raduninka, w Leśnictwie Radunin. Zbiornik ten pełni niezwykle istotną funkcję przyrodniczą, będąc siedliskiem wielu zwierząt i roślin, związanych ze środowiskiem wodnym. Na ścieżce znajdują się trzy przystanki opisujące gatunki płazów, motyli dziennych i ryb.

„Drzewa naszych lasów”

Ścieżka zlokalizowana jest w obrębie szkółki leśnej, w Leśnictwie Lipnik. Składa się z ośmiu tablic informacyjnych, opisujących główne gatunki tworzące nasze polskie lasy: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb, brzoza brodawkowata, olsza czarna, lipa, grab zwyczajny, buk. Przy ścieżce znajduje się także mini ogród dendrologiczny, w którym możemy zobaczyć 20 gatunków roślin obcych, m.in. jodłę koreańską, cyprysik Lawsona, jałowiec chiński, metasekwoje.

„Ścieżka Szlakiem Powstania Styczniowego”

Ścieżka Szlakiem Powstania Styczniowego przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej.  Jej długość wynosi 72 km.  Powstała z inicjatywy leśników, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego w celu zachowania bogatej historii tego rejonu na obszarach leśnych. Ścieżka przechodzi przez najważniejsze miejsca związane z wydarzeniami 1863 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej: pole bitwy pod Waliłami, powstańcze obozowiska i mogiły.