Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminy Gródek

Urząd Gminy Gródek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Gródek.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Udogodnienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Tadeusz Łoziński - Sekretarz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 873 99 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wiesław Kulesza - Wójt
 • Adres: 16-040 Gródek
  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 718 06 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gródku mieści się w dwóch budynkach:

przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 – główna siedziba Urzędu,

przy ul. Fabrycznej 8 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz referatu spraw obywatelskich.

Budynek przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

Budynek przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 2:

 1. budynek dwukondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak windy),
 2. budynek ma jedno wejście od strony ul. A. i G. Chodkiewiczów,
 3. do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy),
 4. przed budynkiem jest parking ogólnodostępny,
 5. w budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym,
 6. w Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Budynek przy ul. Fabrycznej 8

Budynek przy ul. Fabrycznej 8:

 1. Urząd Stanu Cywilnego wraz z referatem spraw obywatelskich zajmuje część pomieszczeń na parterze budynku, do których wchodzi się, bezpośrednio z poziomu terenu, odrębnym bocznym wejściem z lewej strony budynku,
 2. pomieszczenia zajmowane przez USC oraz referat spraw obywatelskich są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 3. teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony (wejście przez furtkę), a ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują przed ogrodzeniem i bezpośrednio przylegają do ulicy,
 4. przed siedzibą USC jak i wewnątrz pomieszczeń brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 5. w USC i referacie spraw obywatelskich nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.