Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2021 r., przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy. Akcja trwa do dnia 15 grudnia 2021 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel zwierzęcia:

 • winien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Gródek. Wnioski o dofinansowanie zabiegu dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące akcji udzielają pracownicy Urzędu pod telefonem 85 873 99 42.
 • Po akceptacji wniosku i uzyskaniu skierowania na zabieg, należy telefonicznie umówić wizytę w wyznaczonej Przychodni.
 • Zabiegi wykonuje: Przychodnia Weterynaryjna ZdroWet Sp. z o. o., ul. Gródecka 15, 15-561 Białystok.

Pamiętaj sterylizacja i kastracja zwierząt:

 • Zapobiega niechcianym ciążom i miotom,
 • Zmniejsza pobudliwość i włóczęgostwo,
 • Chroni przed chorobami narządów rodnych.

Prawdziwi miłośnicy zwierząt sterylizują, nie namnażają bezdomności zwierząt!

Wniosek o dofinansowanie zabiegu

sterylizacja Gródek

wielkanoc 2021

                Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z tym systemem odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale, co najmniej na:

 • papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”,
 • szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”,
 • metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
 • bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem „bio”,
 • odpady, których nie udało się umieścić w wyżej wymienionych pojemnikach/workach, należy zgromadzić w pojemniku na „odpady zmieszane”. 

Skuteczność właściwego segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji zależy przede wszystkim od mieszkańców. Prawidłowa segregacja ,,u źródła” , czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko oraz przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej, a ostatecznie także tańsza opcja pozbywania się odpadów.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwych zasad segregowania odpadów komunalnych odbieranych z posesji przez firmę wywozową. Segregując odpady należy pamiętać aby:

 • odpady umieszczać w workach oznaczonych właściwym kolorem danej frakcji lub pojemnikach do tego przeznaczonych. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady (w przypadku niewystarczającej ilości worki można również otrzymać w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu);
 • plastikowe butelki, metalowe puszki i kartony po napojach zgnieść przed wrzuceniem do worka. Zajmują one w ten sposób mniej miejsca w worku na odpady;
 • metalowe nakrętki ze słoików lub butelek wrzucać do żółtego worka;
 • do worków wrzucać opakowania opróżnione;
 • brudny i zatłuszczony papier wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych;
 • popiół najlepiej gromadzić we własnych workach i wystawiać w terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Worki z popiołem powinny być szczelnie związane, aby popiół nie chłonął wilgoci oraz podczas załadunku nie zanieczyszczał całej frakcji odbieranych odpadów. Popiołu nie należy sypać bezpośrednio do pojemników plastikowych, ponieważ po zawilgoceniu jest on ciężki i podczas wyładunku może spowodować uszkodzenie pojemnika. Poza tym do pojemników, jak i worków nie należy sypać gorącego popiołu;
 • wszystko to, czego nie można wrzucić do worków na segregację odpadów czyli odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi;
 • przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz starą odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony z samochodów osobowych przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych albo wystawiać w terminach odbioru wyżej wymienionych odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pamiętajmy, że segregując właściwie odpady, możemy dać im drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kartony, zeszyty, papier toaletowy – powstają
z przetworzonego papieru, natomiast bluza z polaru, worek na śmieci, meble ogrodowe – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych. Z kolei ze zużytego szkła powstają nowe opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne oraz materiały budowlane w postaci   włókien szklanych. Właściwa segregacja odpadów ,,u źródła” pozwoli Gminie Gródek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i uniknąć ewentualnych kar finansowych oraz podwyższania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

ulotka smieci1

ulotka smieci2

UWAGA MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY PAŃSTWA O SAMODZIELNE SPISANIE AKTUALNYCH STANÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. ODCZYTY WODOMIERZY PRZYJMUJEMY DO 23 LUTEGO 2021 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod nr: 85 718 01 26 oraz 85 718 07 00

NIEPODANIE AKTUALNEGO STANU WODOMIERZA WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE ZUŻYCIA ŚREDNIEGO.

KZB w GRÓDKU

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo , oraz upowszechniana poprzez media.

szczepimy sie

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku

Fabryczna 1, 16-040 Gródek

Rejestracja: 85 71 80 051

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat

od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat  

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Jak się można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Skontaktuj się telefonicznie z wybranym punktem szczepień, lub
 2. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989, lub
 3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

TRANSPORT MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓDEK DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2 – NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W GRÓDKU

Transport przeznaczony jest dla osób:

 • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień znajdującego się najbliżej swego miejsca zamieszkania.

Zasady zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienie

 1. W trakcie rejestracji na szczepienie (za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji) pacjent otrzymuje informację, że jeśli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić taką potrzebę do gminnego koordynatora ds. transportu do punktu szczepień : 884 218 333, czynny: pon.-pt. 8.00-15.00.

Wówczas: pacjent sam kontaktuje się z koordynatorem gminnym, przekazuje mu informację  o miejscu i terminie szczepienia.

WAŻNE: pacjent składa oświadczenie, iż nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (pacjent może zostać poproszony przez upoważnionego pracownika Urzędu o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 1. W trakcie rejestracji bezpośrednio w punkcie szczepień NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku pacjent składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami Podmiot rejestrujący, który będzie wykonywał szczepienia przekazuje koordynatorowi gminnemu listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminami szczepień.

Wówczas: koordynator gminny kontaktuje się z pacjentem (za pomocą sms lub telefonicznie) w sprawie weryfikacji zasadności transportu oraz potwierdzenia terminu i formy transportu. Pacjent może zostać poproszony przez upoważnionego pracownika Urzędu o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE: pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.

Zasady bezpiecznego transportu

Osoba korzystająca z transportu organizowanego przez Urząd Gminy Gródek zobowiązana jest:

 • w czasie przejazdu mieć zasłonięte usta i nos,
 • zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów,
 • stosować się do poleceń kierowcy.

Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun.

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt Gminy Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 857180664 lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12.01.2021 r. znak ZK-I.967.70.2021.RK, zmienioną decyzją z dnia 14.01.2021 r. znak ZK-I.967.70.2021.GŁ, art. 11h ust. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, dane dotyczące zdrowia i wieku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień. Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać uzyskane od NZOZ Ośrodek Zdrowia w Gródku - punktu szczepień na terenie gminy.
 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5082) opłata  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty w wysokości 23 zł od mieszkańca danej nieruchomości.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lutego 2021 r.

W przypadku nieruchomości wielolokalowych za właścicieli poszczególnych lokali deklarację zobowiązani są złożyć zarządcy nieruchomości.   

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl w zakładce: druki i formularze oraz w Urzędzie Gminy Gródek.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki podawczej mieszczącej przy wejściu do Urzędu Gminy Gródek.   

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wypełnianiem deklaracji prosimy o kontakt telefoniczny: 85 873 99 43, 85 873 99 42.

Podkategorie