W ramach akcji „DRZEWO Z GŁOWĄ” ogłoszonej 28 kwietnia 2023 r. przez firmę Strefę Drzewa i Lasonatów dokonaliśmy zgłoszenia i wygraliśmy pielęgnację drzewa za FREE! W konkursie wygrała nasza lipa drobnolistna w parku, której wadliwe rozwidlenie firma Strefa Drzewa w dniu 3 czerwca 2023 r. zabezpieczyła wiązaniem sztywnym.

Przedmiotowa lipa nie ma pomnikowych wymiarów, ale stanowi istotny element krajobrazu centrum Gródka. Park w Gródku powstał wskutek nasadzeń drzew przez mieszkańców w latach 60-tych i stanowi miejsce wypoczynku oraz rekreacji. Należy dodać, że park wraz z pobliską cerkwią, przyległymi ulicami i terenem Góry Zamkowej wchodzi w skład zabytkowego przestrzennego układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków. Na przestrzeni lat udało uniknąć się niszczycielskiego ogławiania drzew, dzięki czemu drzewa w parku w Gródku mogą poszczycić się rozłożystymi koronami.

Lipa drobnolistna, o której zabieg wnioskowano jest drzewem, które niewątpliwe wymagało pilnej, ale przemyślanej pielęgnacji. Lipa posiada niebezpieczne rozwidlenie o kształcie litery V, zakończone pionowym pęknięciem, które powstało w wyniku występujących naprężeń. Zabezpieczenie drzewa w postaci wiązania zniwelowało ryzyko rozłamania drzewa, jednocześnie zachowując jego naturalny pokrój, czyli DRZEWO Z GŁOWĄ.

Drzewo z Głową 1   Drzewo z Głową 4  Drzewo z Głową 5
 
 
Drzewo z Głową 2
 
Drzewo z Głową 3
Zdjęcia: Strefa Drzewa

1 czerwca 2023 r. nad zalewem w Zarzeczanach podczas uroczystych obchodów Dnia Dziecka zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Gródku odbyły się Eko-warsztaty pt. „Ochrona środowiska naszą przyszłością. Warsztaty przeprowadziły pracownice Urzędu Gminy Gródek. Podczas zajęć dzieci i młodzież rozwiązywały "Eko-zagadki – powietrze, woda, przyroda"
i "Eko-quizy", odbyły lekcję lokalnej geografii i uczyły się segregacji odpadów. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Gminę Gródek. 5 uczestników otrzymało specjalne nagrody za podjęcie wezwania i zostanie Lokalnym Liderem Ekologii.

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania!

Mamy nadzieję, że zdobyta podczas warsztatów wiedza i doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami, a młodzi mieszkańcy Naszej Gminy będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata. Nie ma bowiem wątpliwości, że ekologia to kierunek i styl życia, który jest przyszłością naszej planety.

warsztaty 16

P1250460

 warsztaty 2warsztaty 4warsztaty 3warsztaty 9warsztaty 10warsztaty 8warsztaty 13   warsztaty 14   warsztaty 15

warsztaty 5warsztaty 11warsztaty 12warsztaty 1

W związku ze zbliżającymi się terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon z samochodów osobowych przypominamy, iż w ramach w/w zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
  • zużyte opony z samochodów osobowych.

 

W ramach zbiórki odpadów sprzed posesji nie będą odbierane:

  • odpady remontowe i rozbiórkowe (np. gruz, zdemontowane drzwi i okna),
  • elementy ceramiki sanitarnej (np. umywalki, sedesy),
  • opony z maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych,
  • części samochodowe.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed wyznaczoną w harmonogramie datą odbioru odpadów.

Informacja_o_zbiórce_odpadów.docx

Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2023 r., przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy. Akcja trwa do dnia 20 grudnia 2023 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas poniedziałkowej (24 kwietnia 2023 r.) sesji wojewódzcy radni zadecydowali o przeznaczeniu środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania lub szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Gmina Gródek realizuje projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach-Stacji w gminie Gródek obejmujący swoim opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową ul. Pięknej w Waliłach-Stacji, gdzie powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej o łącznej długości blisko 600 m.

16 marca 2023 r. Gminę Gródek odwiedzili przedstawiciele Straży Pożarnej w Raseiniai z Litwy. W ramach spotkania partnerskiego Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza wspólnie z Dyektorem Straży Pożarnej w Raseiniai Robertasem Sitavičiusem podpisali list intencyjny dotyczący wspólnego aplikowania o środki finansowe z Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027 na realizację projektu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

pl lad

17 lutego 2023 r. podpisano umowę z firmą REMONTDOM s.c. z siedzibą w Białymstoku reprezentowaną przez Marka Żukowskiego i Marka Grynczela na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek.

twitter plastic piec 1

Trudno złapać oddech? Czujesz gryzący dym w gardle? To tylko niektóre konsekwencje dla zdrowia, jakie pociąga za sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach. Czy wiesz, że proceder ten jest niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Podkategorie