30 czerwca 2022 r. upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) i niemieszkalnych (Deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5).

CEEB ma na celu:

  • zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
  • poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
  • stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
  • uzyskanie dostępu do informacji  na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców

Więcej informacji i wzory deklaracji znajdą Państwo w Zakładce.

      W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białystoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Gminie Gródek

w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 12:00

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Płatności_bezpośrednie_i_pośrednie_obszarowe_PROW_w_sytuacji_wystąpienia_przypadów_siły_wyższej_i_nadzwyczajnych_okoliczności.pdf

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Prosimy o zamieszczenie tej informacji na stronach internetowych Państwa gmin oraz opcjonalnie w Państwa mediach społecznościowych.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań online w maju i czerwcu 2022 roku.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

25 maja 2022 godz. 11:00

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

1 czerwca 2022 godz. 11:00

Jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze?

8 czerwca 2022 godz. 11:00

Wszystkie Webinary odbywać się będą na platformie Zoom.

Link do Webinaru:

https://zoom.us/j/3812850923?pwd=MUJGZUNnNVV6dHNIRzFMa1lsQXVtdz09

 

Identyfikator spotkania: 381 285 0923

Kod dostępu: S1CgRN

Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2022 r., przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy. Akcja trwa do dnia 20 grudnia 2022 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podkategorie