W dniach 25-26 listopada 2022 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza razem z pracownikami Moniką Kazberuk i Małgorzatą Czapnik uczestniczyli w spotkaniu partnerskim dotyczącym współpracy w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinasowanie ze środków Programu Interreg Polska-Litwa. Podpisano umowę partnerską, która umożliwi wspólne ubieganie się o środki z Programu Polska-Litwa.

Spotkanie miało miejsce w mieście Pagegiai z rejonu Tauroskiego na Litwie.

Po uruchomieniu naboru wniosków, wspólnie z nowym partnerem chcemy złożyć wniosek obejmujący m.in. dalsze zagospodarowanie zbiornika wodnego w Zarzeczanach, gdzie powstaną parkingi i chodniki z wydzielonymi miejscami odpoczynku, sanitariaty, nowe boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, zewnętrzna siłownia street workout.

 

IMG 20221125 135734

IMG 20221125 135734     IMG 20221125 135734

IMG 20221125 135734      IMG 20221125 135734

     Sezon grzewczy powoduje, że powietrze także w Naszej Gminie staje się ciężkie od pyłów, emitowanych przez setki pieców. W miejscowościach o zagęszczonej zabudowie, gdzie przeważa stare budownictwo, oddycha się najtrudniej. Ludzie wciąż używają przestarzałych kotłów, pieców kaflowych, kominków oraz pieców typu „koza”. Mieszkańcy palą w nich głównie węglem i drewnem, ale nierzadko również śmieciami. Wrzucane do domowych pieców torby foliowe, kartony po mleku, opakowania po maśle czy plastikowe produkty, spalając się, emitują do atmosfery szkodliwe związki i wspomniane pyły, które zatruwają powietrze, glebę i wody powierzchniowe. Dużo do życzenia pozostawia nie tylko jakość surowca, ale także stan techniczny wykorzystywanych urządzeń. Kominy są nieczyszczone, instalacje wadliwe, a efekt jest widoczny w postaci unoszących się nad domami kłębów czarnego dymu. Nawet mieszkańcy domów jednorodzinnych, w których zainstalowane są nowoczesne, wydajne kotły lub pompy ciepła nie uciekną od zanieczyszczonego powietrza – wystarczy, że mają sąsiada, który pali czym popadnie. Mówiąc o paleniu czym popadnie, myśli się zwykle o spalaniu śmieci. Z powszechnie dostępnych odpadów, niektórzy uczynili swój główny materiał opałowy. Plastik, pocięta opona czy lakierowana tektura – wszystko to czeka na spalenie. Tymczasem wydajność energetyczna spalania śmieci jest niewielka i w połączeniu z niską wydajnością starych pieców sprawia, że domowe kominy, pozbawione filtrów, stają się źródłem wielu toksycznych substancji, wyjątkowo szkodliwych dla zdrowia. W dymie z kominów można wtedy znaleźć całą tablicę Mendelejewa: m. in. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, a także szczególnie niebezpieczne rakotwórcze dioksyny.

            Nie jest łatwo szybko poprawić jakość powietrza, ponieważ w dużym stopniu to, czym oddychamy, zależy od samych mieszkańców. To oni bowiem decydują, w jaki sposób ogrzewają swoje mieszkanie, jakiego typu opał stosują, czy też z jakiego środka transportu korzystają najczęściej. Natomiast skutki niskiej emisji mogą być bardzo poważne i dotyczyć każdego mieszkańca. Wnikające do naszego układu oddechowego cząsteczki pyłów przyczyniają się również do poważnych schorzeń: astmy, chorób płuc czy nawet nowotworów. Właściwie nie ma narządów, na które zanieczyszczenia powietrza nie mają wpływu. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych. Ale nawet spalanie źle wysuszonego drewna jest szkodliwe dla środowiska, nie mówiąc o tym, że grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, co może skutkować zatruciem tlenkiem węgla. Przyroda również cierpi z powodu obecnych w powietrzu zanieczyszczeń. Rośliny obumierają, zwierzęta chorują, wody i gleby są zakwaszone, a plony coraz słabsze.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci!

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Poprawa jakości powietrza nie jest możliwa bez zmiany świadomości mieszkańców, dlatego apeluję do palących odpadami: nie musicie zatruwać naszego otoczenia, paląc śmieciami w swoich piecach. Segregujcie je i na bieżąco wyrzucajcie do odpowiednich worków lub pojemników. Trafią stamtąd do specjalistycznych firm, gdzie poddane zostaną recyklingowi. Zamiast zamienić się w toksyczne spaliny, wasze śmieci otrzymają drugie życie, z pożytkiem dla was i dla nas, a także dla otoczenia, w którym żyjemy.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Od 27 października 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków:

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi
    z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

KLAUZULA_INFORMACYJNA

W dniu 22 października 2022 r. na terenie Gminy Gródek odbył się Zryw Wędrowniczy dla wędrowników z Hufca ZHP. W ramach służby harcerze uprzątnęli teren w parku, w okolicach Góry Zamkowej w Gródku, cmentarzy żydowskiego i katolickiego w Gródku oraz pomnika upamiętnianego miejsce pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Popówka.

Dziękujemy za szlachetną inicjatywę.

 IMG 0618312892450 530876851704941 2048902650193241862 n 1

Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 

"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ"

na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

Od dnia 20 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

Na podstawie wyników badań bakteriologicznych Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że woda z kąpieliska ,,Zarzeczany” w Zarzeczanach spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

 

Podkategorie