19 października 2023 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nowe umundurowanie i wyposażenie, w skład którego wchodzą:

 • 4 komplety ubrań specjalnych,
 • 6 par rękawic specjalnych,
 • 4 aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi i maskami w celu ochrony dróg oddechowych,
 • pływający smok ssawny,
 • 2 szt. prądownic wodnych,
 • zestaw do ratownictwa wysokościowego

Przekazanie nowego umundurowania i wyposażenia, które poprawi komfort i bezpieczeństwo ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, było możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r.

13 LISTOPADA 2023 R. URZĄD GMINY GRÓDEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 284/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 października 2023 r. – dzień 13 listopada
2023 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gródek.

Decyzję taką uzasadnia fakt, że w tym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę, a więc w dniu wolnym od pracy.  Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownicy nie korzystają z dnia wolnego od pracy należnego z racji pięciodniowego tygodnia pracy, dlatego pracodawca obowiązany jest do wskazania dnia wolnego w innym terminie. Decyzją Wójta Gminy Gródek dniem wolnym od pracy w zamian za 11 listopada 2023 r. dla pracowników Urzędu Gminy Gródek będzie poniedziałek, 13 listopada.

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia i prosimy przy planowaniu wizyty w Urzędzie o uwzględnienie faktu, że w/w dnia Urząd Gminy Gródek będzie zamknięty.

                                                                                             

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Zarządzenie_Nr_284.23_Wójta_Gminy_Gródek_z_dnia_26.10.2023r._.pdf

W ramach Światowego Dnia Drzewa w dniu 10 października 2023 r. Urząd Gminy Gródek przeprowadził warsztaty edukacyjne skierowane do 6-latków z Przedszkola Samorządowego w Gródku pn. ,,Na klimatu zmiany drzewa polecamy”. 

P1260109

P1260119

P1260117

 P1260113

P1260126  P1260125

P1260128

P1260136

P1260137

P1260138

 P1260139

P1260140

P1260141

P1260145

P1260155

P1260164

P1260168

Wójt Gminy Gródek uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Gródek, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_15.10.2023_kopia_002.docx

Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_15.10.2023_kopia_002.pdf

 

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI

DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY GRÓDEK

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Gródku

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Gródku do miejscowości

1.

Zubry (sklep)

9:00; 13:00

 

2.

Zielona (posesja Nr 5)

9:05; 13:05

 

3.

Mostowlany (pomnik)

9:10; 13:10

 

4.

Świsłoczany (posesja Nr 52)

9:15; 13:15

 

5.

Gobiaty (posesja Nr 5)

9:25; 13;25

 

6.

Bobrowniki (przystanek)

9:30; 13:30

 

7.

Chomontowce (przystanek)

9:35; 13;35

 

8.

Jaryłówka (przystanek)

9:40; 13:40

 

9.

Łużany (przystanek)

9:45; 13:45

 

10.

Narejki (posesja Nr 17)

9:50; 13:50

 

11.

Zubki (przystanek)

9:55; 13:55

 

12.

Wierobie (posesja Nr 8)

10:00; 14:00

 

13.

Skroblaki (sołtys)

10:10; 14:10

 

14.

Szkoła Podstawowa w Gródku

10:25; 14:25

10:55; 14:55

 

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Gródku

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Gródku do miejscowości

1.

Mieleszki Kolonia (przystanek)

7:00; 11:00

 

2.

Mieleszki (przystanek)

7:05: 11:05

 

3.

Bielewicze (przystanek)

7:10; 11:10

 

4.

Straszewo (domek myśliwski)

7:20; 11:20

 

5.

Grzybowce (sołtys)

7:30; 11:30

 

6.

Zarzeczany (przystanek)

7: 35; 11:35

 

7.

Szkoła Podstawowa w Gródku

7:40; 11:40

8:10; 12:10

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

Godzina odjazdu z Gminnego Centrum Kultury w Gródku do miejscowości

1.

Gródek – Kolonia (posesja Nr 5)

7:05; 11;05

 

2.

Gródek – Kolonia (posesja Nr 1)

7:10; 11:10

 

3.

Gminne Centrum Kultury w Gródku

7:15; 11:15

7:40; 11:40

 

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Świetlicy w Słuczance

Godzina odjazdu ze świetlicy w Słuczance do miejscowości

1.

Dzierniakowo(sołtys)

7:20; 11:20

 

2.

Królowe Stojło (sołtys)

7:35; 11:35

 

3.

Świetlica w Słuczance

7:45; 11:45

8:15; 12:15

Lp.

Miejscowość

Godzina odjazdu z miejscowości do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej w Załukach

Godzina odjazdu ze Szkoły Podstawowej w Załukach do miejscowości

1.

Zasady (posesja Nr 1)

8:35; 12:35

 

2.

Kołodno (plac zabaw)

8:40; 12:40

 

3.

Szkoła Podstawowa w Załukach

9:00; 13:00

9:30; 13:30

4.

Borki (harcówka)

9:10; 13:10

 

5.

Kondycja (przy głównej drodze na skrzyżowaniu w Borki- Kondycja)

9:15; 13:15

 

6.

Nowosiółki (przy świetlicy)

9:20; 13:20

 

7.

Szkoła Podstawowa w Załukach

9:25; 13;25

9:55; 15:55

BEZPŁATNY TRANSPORT
DO LOKALU WYBORCZEGO

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO 

W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Gródek informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać w jednej z poniższych form:

 • pisemnie na adres: Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki E-PUAP (/gminagrodek/SkrytkaESP) lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 884 218 329 lub 858739940

najpóźniej w terminie do dnia 2 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 12 października). 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania tj. do dnia 13 października 2023 r.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek oraz na stronie poniżej.

 

Przyjmowaniem zgłoszeń zajmuje się Pani Małgorzata Czapnik inspektor w Referacie Inwestycyjnym i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Gródek).

Zgłoszenie_skorzystania_z_bezpłatnego_transportu_do_lokalu_wyborczego.docx

Zgłoszenie_skorzystania_z_bezpłatnego_transportu_do_lokalu_wyborczego.pdf

Gródek, 22 września 2023 r.

IGK.042.15.2023.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku”

Dane Zamawiającego

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

tel. 85 718 06 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605).

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów małej architektury za budynkiem Gminnego Centrum Kultury w Gródku, na dz. geod. nr 1940, obręb ewid. Gródek, gm. Gródek.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów: ławka, leżak, donica, kosz na śmieci, stół do tenisa, stół do gry w piłakrzyki, ławka półokrągła.

Szczegółowy zakres prac obejmujący dostawę i montaż opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Materiały, które zostaną wykorzystane, powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fa­brycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stoso­wania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, spełniać Polskie Normy oraz ja­kościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w zapytaniu. Podane w dokumentacji nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i mają charakter poglądowy. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymaganie związane z wykonaniem zamówienia

 • termin wykonania zamówienia: do 24 listopada 2023 r.
 • warunki płatności: termin płatności 14 dni od daty odbioru i otrzymania faktury,
 • Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz sposób ich przygotowania

 • Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 • Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
 • Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • Oferta wraz z załącznikami, (jeżeli są dołączone) musi być sporządzona w języku polskim.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 r. do godz. 11:00, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera na adres Urzędu Gminy Gródek podany w pkt I zapytania ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert

 • Cena – 100 %.
 • Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Osoba uprawniona do kontaktów

Monika Kazberuk Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 873 99 54, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

1. pdfzapytanie_ofertowe_-_infrastruktura_przy_GCK_mała_architektura.pdf

2. pdfZałącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf

3. pdfProjekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Podkategorie