Od 27 października 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków:

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi
    z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

KLAUZULA_INFORMACYJNA

W dniu 22 października 2022 r. na terenie Gminy Gródek odbył się Zryw Wędrowniczy dla wędrowników z Hufca ZHP. W ramach służby harcerze uprzątnęli teren w parku, w okolicach Góry Zamkowej w Gródku, cmentarzy żydowskiego i katolickiego w Gródku oraz pomnika upamiętnianego miejsce pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Popówka.

Dziękujemy za szlachetną inicjatywę.

Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 

"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ"

na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

Od dnia 20 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

Na podstawie wyników badań bakteriologicznych Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, że woda z kąpieliska ,,Zarzeczany” w Zarzeczanach spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.

Z up. Wójta Gminy Gródek

Lilia Waraksa

Zastępca Wójta

 

UWAGA

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Gminy Gródek, a także na stronie internetowej www.grodek.pl.

W dn. 4 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Gródek uczestniczył w uroczystości wręczenia symbolicznych czeków z dotacjami dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: HK.7011.244.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zwany dalej PPIS, wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku „Zarzeczany” w Zarzeczanach, z uwagi na występowanie zakwitu sinic na terenie kąpieliska.

Decyzja obowiązuje do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania i uzyskania pozwolenia PPIS na użytkowanie kąpieliska.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Podkategorie