Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

 

PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ przeciw COVID-19

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

dnia 25 sierpnia 2021 r. w godz. 16.00-19.00

28 lipca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował Gminę Gródek, że wniosek dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców został wybrany do dofinansowania

Projekt dotyczy naboru prowadzonego przez Gminę na przełomie 2019-2020. Niebawem będziemy kontaktować się z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie. W przypadku konieczności uzupełnienia listy podstawowej ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. 

Przypominamy, że Projekt realizowany będzie w formie grantów dla zakwalifikowanych mieszkańców. Dofinansowanie wyniesie 70 % kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Podkategorie