Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborczym do lokalu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Gródek uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 37f ustawy z dnia   5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Gródek, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

 Realizacją bezpłatnego transportu w dniu 07.04.2024 r. na terenie gminy Gródek  zajmuje się Pani Małgorzata Czapnik inspektor w Referacie Inwestycyjnym i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Gródek, telefon kontaktowy 884 218 329 lub 858739940.

Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_07.04.2024_r.pdf

Rozkład_jazdy_autobusów_na_wybory_07.04.2024.docx