NABÓR  WNIOSKÓW

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

W ramach zawartej Umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” Gmina Gródek wybudowała darmowe punkty dostępowe sieci WiFi.

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1), która wprowadziła nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

Podkategorie