W związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2 w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o samodzielne spisanie aktualnych stanów urządzeń pomiarowych. Odczyty wodomierzy przyjmujemy do 10 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie pod nr: 857180126 oraz 85 7180700

 Niepodanie aktualnego stanu wodomierza we wskazanym terminie skutkować będzie naliczeniem należności na podstawie zużycia średniego.

UWAGA MIESZKAŃCY UTRZYMUJĄCY DRÓB

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Białymstoku poinformował o zwiększonym ryzyku wystąpienia i zagrożenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI podtypu H5N8 na terenie powiatu białostockiego. W związku z powyższym, bezwzględnie:

1) zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 10. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 11. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 1. Posiadacz drobiu powinien zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
 • zwiększonej śmiertelności;
 • znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
 • objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszności;
 • sinicy i wybroczyn;
 • biegunki;
 • nagłego spadku nieśności.

Ponadnormatywne upadki sugerujące wystąpienie grypy ptaków należy zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii pod nr telefonu 85 6516746 w. 113

Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii po adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniach 13 i 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służyć będzie pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie również na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu 85 873 99 42.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek w 2021 r., przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt Bonifacy. Akcja trwa do dnia 15 grudnia 2021 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w akcji, właściciel zwierzęcia:

 • winien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Gródek. Wnioski o dofinansowanie zabiegu dostępne są na stronie internetowej www.grodek.pl. Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące akcji udzielają pracownicy Urzędu pod telefonem 85 873 99 42.
 • Po akceptacji wniosku i uzyskaniu skierowania na zabieg, należy telefonicznie umówić wizytę w wyznaczonej Przychodni.
 • Zabiegi wykonuje: Przychodnia Weterynaryjna ZdroWet Sp. z o. o., ul. Gródecka 15, 15-561 Białystok.

Pamiętaj sterylizacja i kastracja zwierząt:

 • Zapobiega niechcianym ciążom i miotom,
 • Zmniejsza pobudliwość i włóczęgostwo,
 • Chroni przed chorobami narządów rodnych.

Prawdziwi miłośnicy zwierząt sterylizują, nie namnażają bezdomności zwierząt!

Wniosek o dofinansowanie zabiegu

sterylizacja Gródek

UWAGA MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY PAŃSTWA O SAMODZIELNE SPISANIE AKTUALNYCH STANÓW URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. ODCZYTY WODOMIERZY PRZYJMUJEMY DO 23 LUTEGO 2021 W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod nr: 85 718 01 26 oraz 85 718 07 00

NIEPODANIE AKTUALNEGO STANU WODOMIERZA WE WSKAZANYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM NALEŻNOŚCI NA PODSTAWIE ZUŻYCIA ŚREDNIEGO.

KZB w GRÓDKU

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo , oraz upowszechniana poprzez media.

Podkategorie