Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2021 r. w godz. 08:00 - 12:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Gródku (targowisko gminne przy ul. Chodkiewiczów) będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Informacje, które zostaną zebrane od milionów Polaków pozwolą na aktualny opis naszego kraju i jego mieszkańców. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania rozwojowe stojące przed naszym krajem, jak i jego poszczególnymi terytoriami (województwami, gminami). Spis to niezwykle ważne przedsięwzięcie, przeprowadzane raz na 10 lat. Jego wyniki, przez najbliższe lata, będą wykorzystywane do kreowania różnych polityk publicznych, np. edukacyjnej, zdrowotnej, demograficznej, czy rynku pracy.

Więcej informacji na temat NSP 2021 znajduje się na stronie internetowej: https://spis.gov.pl.

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Gródek 29.06.2021 grafika

Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Doradca energetyczny służyć będzie niodpłatnie pomocą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz źródeł finansowania inwestycji w tym zakresie. Odpowie również na pytania związane z Programem „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr telefonu 85 873 99 42.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przypominamy, iż w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon z samochodów osobowych odbierane są następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
  • zużyte opony z samochodów osobowych.

W ramach zbiórki odpadów sprzed posesji nie będą odbierane:

  • odpady remontowe i rozbiórkowe (np. gruz, zdemontowane drzwi i okna),
  • elementy ceramiki sanitarnej (np. umywalki, sedesy),
  • opony z maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych,
  • części samochodowe.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed wyznaczoną w harmonogramie datą odbioru odpadów.

dragon 21

Informuję, iż na terenie gminy Gródek odbywają się aktualnie ćwiczenia wojskowe „DRAGON-21”. Ćwiczenia potrwają do 11 czerwca 2021 r.

W ramach realizacji zadań ćwiczebnych na obszarze gminy przemieszczać się będzie wojsko oraz grupy dywersyjno-rozpoznawcze.

Grupy dywersyjno-rozpoznawcze charakteryzują się czerwoną taśmą na lewym ramieniu oraz pojazdami oznakowanymi czerwonym krzyżem. W sytuacji zauważenia takich osób bądź pojazdów proszę przekazać informację na nr tel. 797 247 768.

W ramach ćwiczeń mogą również zostać użyte środki pozoracji w postaci petard, nabojów ślepych itp.

Zapewniam, iż nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

WÓJT

Wiesław Kulesza

Szanowni Państwo,

Gmina Gródek w dniu 30 kwietnia 2021 r., w związku z zakończeniem realizacji projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” i brakiem podstaw prawnych do dalszego świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz mieszkańców, wydzierżawiła firmie KOBA z Białegostoku sieć światłowodową wraz z urządzeniami radiowymi.

Zgodnie z zawartą umową dotychczasowi uczestnicy projektu (beneficjenci) mogą do końca maja 2021 r. korzystać z internetu i użyczonego sprzętu na dotychczasowych zasadach, tj. nieodpłatnie.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. dostęp do internetu za pośrednictwem dotychczasowej sieci będzie odpłatny na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy osobą zainteresowaną korzystaniem z internetu a firmą KOBA.

Jednocześnie informuję, że osoby uczestniczące w projekcie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy” mogą odkupić od Gminy użyczony im zestaw komputerowy (komputer wraz z monitorem) za 300 zł. Podaną kwotę należy wpłacić do dnia 31.05.2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek nr 79 8060 0004 0390 0127 2000 0010 z dopiskiem komputer oraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celu wystawienia faktury. Przypominam, że należy podać dane osoby z którą zawarta była umowa użyczenia zestawu komputerowego. Zwracam uwagę, że za opóźnienie w opłacie należności naliczane będą odsetki ustawowe począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 0,056%.

Osoby, które nie będą zainteresowane odkupieniem zestawu komputerowego zobowiązane są do dnia 14 czerwca 2021 r. dostarczyć do Urzędu Gminy Gródek użyczony im sprzęt (komputer, monitor, klawiatura i myszka) w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. Przypominam, że w przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu, beneficjent, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy użyczenia, zobowiązany będziecie do zapłaty kwoty o której mowa w § 1 ust. 4 tejże umowy.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela pan Piotr Supronik pracownik Urzędu Gminy Gródek, tel. 85 873 99 49, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podkategorie