Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza gmina została patronem akcji „10 grzechów głównych nieświadomego turysty” zainicjowanej po raz drugi przez Czasopismo „Wodne Sprawy”.

Wspólnie chcemy podnosić świadomość na temat zachowań nad wodą, które choć mogą wydawać się niewinne i z pozoru niegroźne, w rzeczywistości mają poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego!

 Zadbajmy o nasze wody tego lata! Sezon urlopowy to świetna okazja, by pokazać troskę o środowisko.

Twoje działania naprawdę mają znaczenie. Razem możemy sprawić, że nasze rzeki, jeziora i Bałtyk będą czystsze i bezpieczniejsze dla wszystkich. Dajmy dobry przykład i cieszmy się pięknem przyrody, dbając o nią szczególnie w sezonie turystycznym!

 Już teraz możesz wpływać pozytywnie na nasze środowisko.

Jakich m.in. nie popełniać grzechów podczas odpoczynku nad wodą dowiesz się klikając w link:

https://wodnesprawy.pl/akcja-edukacyjna-10gg

 

Gmina Gródek otrzymała dofinansowanie  z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 - Edycja 2024.

W dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gródku (PSZOK)

będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi przypadającego na 22 kwietnia, w dniach 22-23 kwietnia 2024 r. w Przedszkolu Samorządowym w Gródku odbyły się warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Gródek pn. ,,Mali strażnicy czystego środowiska. W warsztatach na temat środowiska i jego ochronie, uczestniczyły 4, 5 i 6-latki przy wsparciu opiekunów.

Interreg Logo Lithuania Poland Pantone Color 03

 

Gmina Gródek rozpoczęła realizację projektu "Preparation for forest extinguishing in the Lithuanian-Polish border area" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. 

DNIA 2  MAJA 2024 r. URZĄD GMINY GRÓDEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Nr 310/24 Wójta Gminy Gródek z dnia 11 kwietnia 2024 r. – dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy pracownikom Urzędu Gminy Gródek.

Odpracowanie w/w dnia nastąpi 8 czerwca 2024 r. (sobota), co oznacza, że tego dnia Urząd Gminy Gródek będzie otwarty.

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych przepraszamy za utrudnienia
i prosimy przy planowaniu wizyty w Urzędzie o uwzględnienie powyższych informacji.  

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Gródek                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                        Wiesław Kulesza

Zarządzenie_Nr_310.24_Wójta_Gminy_Gródek_z_dnia_11.04.2024_r.pdf

 

W związku z sygnałami od mieszkańców Gminy Gródek o pojawianiu się wilków w pobliżu terenów zamieszkałych, Wójt Gminy Gródek przekazuje informacje w sprawie zasad postępowania w przypadku spotkania  z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.  

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia. Najczęściej, jeśli podchodzą w nocy w pobliża siedzib, to ludzie nawet o tym nie wiedzą. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore  lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich. Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy. Powiadom o ich obecności właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, pobliskie nadleśnictwo.
 • Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od podchodzenia w ich pobliże.
 • Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie, wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w lesie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, jesteś zbieraczem grzybów lub jagód, nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.
 • Jeśli jesteś fotografem przyrodniczy lub myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. Nie ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne składniki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu węchowi, orientują się, że to człowiek dostarczył pokarm, i mogą zacząć postrzegać ludzi, jako dostarczycieli pożywienia.
 • Jeśli pracujesz w lesie, jesteś np. pracownikiem zakładu usług leśnych, budowniczym dróg leśnych, instalatorem sieci energetycznych, nigdy nie pozostawiaj żywności w miejscu pracy. Pakuj wszystkie odpadki i zabieraj z sobą.  Pozostawiona żywność może zwabiać drapieżniki w pobliże pracujących w lesie ludzi.
 • Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, nigdy go nie dotykaj ani nie zabieraj ze sobą, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć i sprawdź swoją lokalizację np. na podstawie aplikacji mBDL, albo zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i powiadom właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
 • Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast powiadom RDOŚ.
 • Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.
 • Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników. Może to zwabić wilki w pobliże domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego swojego pożywienia psa lub kota.
 • Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy. Jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a także zapobiega oddalaniu się psa od właściciela. Zagubiony, biegający po lesie pies może szybko wpaść w tarapaty.

Spotkania z wilkami są niezwykle rzadkie, ponieważ wilki odczuwają przed ludźmi naturalny strach. Są to inteligentne i ciekawe zwierzęta, zdarza się, że wilki mogą przyglądać się ciągnikom rolniczym czy samochodom. Mogą też podczas bezpośredniego spotkania przyglądać się nam dłuższą chwilę i nie uciekać od razu, robią tak wszystkie dzikie zwierzęta.
Jeśli jednak spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

 • Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.
 • Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
 • Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.
 • Wycofaj się spokojnie,  możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Informację przygotowano na podstawie publikacji "Po sąsiedzku z wilkami" - opracowania autorstwa S. Nowak, R.W. Mysłajek.

           Proszę również mieszkańców Gminy Gródek o informowanie Urzędu Gminy o każdym zdarzeniu z udziałem wilka oraz, jeśli to możliwe, przekazywanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dokumentacji w postaci zdjęć lub nagrań. Informacje te będą bardzo istotne w celu określenia skali zaistniałego problemu oraz podjęcia odpowiednich działań.

Telefon do kontaktu: 85 873 99 42.

W najbliższy weekend, 13-14 kwietnia, podlascy Terytorialsi kolejny raz będą działać w terenie. Jest to jeden z elementów szkolenia programowego, które zakłada doskonalenie żołnierzy w środowisku, w którym potencjalnie, w razie konfliktu zbrojnego, będą bronić lokalnych społeczności.

WÓJT GMINY GRÓDEK

OGŁASZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRÓDEK NA 2024 R.

 1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Gródek określa uchwała Nr LII/463/23 Rady Gminy Gródek z dnia 28 listopada 2023 r.
 2. O dotację może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
  z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji składają wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Gródek. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek, na stronie www.grodek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.
 4. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wynikających z kosztorysu, a w przypadku pozyskania przez Gminę Gródek środków finansowych z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej - w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
 5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 9 kwietnia 2024 r. do dnia 22 kwietnia 2024 r., osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Gródek lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gródek, a nie data jego nadania).
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

UCHWAŁA NR LII/463/23 RADY GMINY GRÓDEK Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.

 

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Parafia Prawosławna p.w. Św. p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Remont elewacji na dzwonnicy zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku".

Podkategorie