W dniach 25-26 listopada 2022 r. Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza razem z pracownikami Moniką Kazberuk i Małgorzatą Czapnik uczestniczyli w spotkaniu partnerskim dotyczącym współpracy w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinasowanie ze środków Programu Interreg Polska-Litwa. Podpisano umowę partnerską, która umożliwi wspólne ubieganie się o środki z Programu Polska-Litwa.

Spotkanie miało miejsce w mieście Pagegiai z rejonu Tauroskiego na Litwie.

Po uruchomieniu naboru wniosków, wspólnie z nowym partnerem chcemy złożyć wniosek obejmujący m.in. dalsze zagospodarowanie zbiornika wodnego w Zarzeczanach, gdzie powstaną parkingi i chodniki z wydzielonymi miejscami odpoczynku, sanitariaty, nowe boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, zewnętrzna siłownia street workout.

     Sezon grzewczy powoduje, że powietrze także w Naszej Gminie staje się ciężkie od pyłów, emitowanych przez setki pieców. W miejscowościach o zagęszczonej zabudowie, gdzie przeważa stare budownictwo, oddycha się najtrudniej. Ludzie wciąż używają przestarzałych kotłów, pieców kaflowych, kominków oraz pieców typu „koza”. Mieszkańcy palą w nich głównie węglem i drewnem, ale nierzadko również śmieciami. Wrzucane do domowych pieców torby foliowe, kartony po mleku, opakowania po maśle czy plastikowe produkty, spalając się, emitują do atmosfery szkodliwe związki i wspomniane pyły, które zatruwają powietrze, glebę i wody powierzchniowe.

Od 27 października 2022 r. obowiązują nowe wzory wniosków:

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna

  • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi
    z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

KLAUZULA_INFORMACYJNA

W dniu 22 października 2022 r. na terenie Gminy Gródek odbył się Zryw Wędrowniczy dla wędrowników z Hufca ZHP. W ramach służby harcerze uprzątnęli teren w parku, w okolicach Góry Zamkowej w Gródku, cmentarzy żydowskiego i katolickiego w Gródku oraz pomnika upamiętnianego miejsce pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców wsi Popówka.

Dziękujemy za szlachetną inicjatywę.

Już po raz kolejny Gmina Gródek zrealizowała projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach 

"PROGRAMU ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO KREATYWNA WIEŚ"

na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa Podlaskiego.

Podkategorie