Wójt Gminy Gródek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek w 2020 r., w związku z ogłoszonym naborem wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

zaproszenie solary 2019

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 6/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie próbki wody pobranej dnia 13.11.2019 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wodociągu Gródek, wykazało przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów i manganu.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

Informuję, że Gmina Gródek zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gródek zainteresowani utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag mogą składać oświadczenia o ilościach posiadanych odpadów do Urzędu Gminy Gródek w terminie do 29 listopada 2019 r.

Oświadczenia o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą podstawą do sporządzenia inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Druki oświadczeń dostępne są:

-  w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu,

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Gródek: www.grodek.pl

Oświadczenia złożone po 29 listopada 2019 r. nie zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

Gmina Gródek będzie realizowała zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po skutecznym przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

 

Do pobrania:

Oświadczenie o ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W okresie:

  • 12.11.2019 r. - 15.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi gminnej Nr 105065B (ul. Rzemieślnicza) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej,
  • 25.11.2019 r. - 27.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1440B (ul. Białostocka) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej.

Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku. 

Podkategorie