INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I INTERESANTÓW URZĘDU GMINY GRÓDEK

 Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Gródek” pracownicy Urzędu świadczą pracę w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 oraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 29. Urząd Stanu Cywilnego w Gródku pozostał bez zmian.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych do załatwiania spraw dla których właściwy jest Urząd Gminy Gródek, zgodnie z poniższą informacją.

Wójt Gminy Gródek WIESŁAW KULESZA

I PIĘTRO (pokój Dyrektor GCK)

Sekretarz Gminy KATARZYNA BARSZCZEWSKA

PARTER (pokój po prawej stronie na końcu holu)

Skarbnik Gminy MARTA POPŁAWSKA

I PIĘTRO (pokój Księgowej w Bibliotece Publicznej)

Realizacja spraw takich jak:

 • KANCELARIA URZĘDU – SEKRETARIAT
 • KADRY, OBSŁUGA RADY GMINY, CEIDG
 • OŚWIATA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 • GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
 • należących odpowiednio do Referatu Organizacyjnego i Referatu Finansowego znajduje się

W BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU W SALI KONFERENCYJNEJ

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
 • WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • SPRAWY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • INWESTYCJE GMINNE
 • TRANSPORT I DROGI PUBLICZNE
 • OŚWIETLENIE ULICZNE
 • GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
 • należących odpowiednio do Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się

W BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJW GRÓDKU PRZY UL. A. I G. CHODKIEWICZÓW 29 NA I PIĘTRZE

 

Pocztę tradycyjną wciąż można kierować na adres Urzędu Gminy Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.

 • Adresy e-mail nie uległy zmianie.
 • Nr telefonów Urzędu pozostają bez zmian (wykaz dostępny tutaj).
 • Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian (poniedziałki od 8:00 do 16:00, pozostałe dni robocze od 7:30 do 15:30).

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy!

                                                                                                                                                                                     Wiesław Kulesza

                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Gródek