Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

 

PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ przeciw COVID-19

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

dnia 25 sierpnia 2021 r. w godz. 16.00-19.00

28 lipca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował Gminę Gródek, że wniosek dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych naszych mieszkańców został wybrany do dofinansowania

Projekt dotyczy naboru prowadzonego przez Gminę na przełomie 2019-2020. Niebawem będziemy kontaktować się z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie. W przypadku konieczności uzupełnienia listy podstawowej ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. 

Przypominamy, że Projekt realizowany będzie w formie grantów dla zakwalifikowanych mieszkańców. Dofinansowanie wyniesie 70 % kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zachęca obywateli do wypełnienia elektronicznego formularza dot. zgłoszenia interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Podkategorie