W okresie:

 • 12.11.2019 r. - 15.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi gminnej Nr 105065B (ul. Rzemieślnicza) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej,
 • 25.11.2019 r. - 27.11.2019 r. zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej Nr 1440B (ul. Białostocka) na czas przebudowy przejazdu kolejowego i wymiany nawierzchni torowej.

Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku. 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gródek Nr 40/19 z dnia 6 maja 2019 r.  powołano komisję w celu przeprowadzenia Gminnych Konkursów „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”oraz „Estetyczna posesja – Ogródki 2019”.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

 1. Janusz Michał Cimochowicz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 2. Katarzyna Rogacz - przedstawiciel Rady Gminy Gródek
 3. Maria Mieleszko - przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury w Gródku
 4. Barbara Niczyporuk – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej
 5. Agnieszka Klebus -  przedstawiciel Urzędu Gminy Gródek

Informacje o konkursie zamieszczono w miesiącu maju 2019 r. na stronie internetowej Gminy Gródek, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach będących sołectwami oraz na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny”.

Do udziału w konkursie w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. zgłoszono 13 indywidualnych posesji i 7 wsi z terenu Gminy Gródek:

 

Posesje indywidualne zgłoszone w konkursie „Estetyczna Posesja - Ogródki 2019”.

 

CHOMONTOWCE

 1. Sławomir Lewczuk

DOWNIEWO

 1. Ala Kozłowska
 2. Iwona Przezdemska

GRÓDEK II

 1. Lilia Klebus
 2. Zofia Borczyńska
 3. Maryna Prokopowicz

GRZYBOWCE

 1. Barbara i Zbigniew Szymańscy

KOŁODNO

 1. Agata Gierasimiuk

KRÓLOWY MOST

 1. Helena Prokopowicz

MOSTOWLANY

 1. Sławomir Pawłowski

RADUNIN

 1. Lucja Orzechowska

WALIŁY-STACJA

 1. Tatiana Wawreniuk

ZARZECZANY

 1. Beata Bućko

 

Wsie zgłoszone w konkursie „Estetyczna wieś Gminy Gródek 2019 ”.

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most - Iwona Przezdemska
 6. Waliły – Renata Zawadzka
 7. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Komisja konkursowa odwiedziła powyższe posesje i wsie 11 czerwca 2019 r. oraz wybrane posesje uzupełniająco w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. w/w komisja konkursowa na podstawie wcześniejszych oględzin i wnikliwej analizy następujących elementów ogrodów:

 1. przy ocenie poszczególnych posesji:
 • ogólny ład, porządek i estetyka posesji,
 • ogólna kompozycja ogrodu,
 • zastosowane gatunki roślin,
 • pielęgnacja roślin,
 • mała architektura,
 • elementy regionalne,
 • estetyka części wypoczynkowej,
 • ciekawe i pomysłowe rozwiązania.

2.przy ocenie poszczególnych wsi:

 • ogólna czystość i estetyka wsi

postanowiła przyznać poszczególnym uczestnikom następujące nagrody i wyróżnienia w konkursach:

 

„Estetyczna posesja - Ogródki 2019”

 • w kategorii: Ogród Nowoczesny

za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej

I  miejsce:  Lilia Klebus, Gródek

II miejsce:   Helena Prokopowicz, Królowy Most

III miejsce: Zofia Borczyńska, Gródek

ex aequo Iwona Przezdemska, Downiewo

 • w kategorii: Ogród Wiejski

za zachowanie starych odmian roślin i uprawę warzyw

I miejsce:  Maryna Prokopowicz, Gródek

II miejsce:   Ala Kozłowska, Downiewo,

ex aequo Beata Bućko, Zarzeczany

 • w kategorii: Dekoracje z Charakterem

za pomysłowość w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem

I  miejsce:  Sławomir Pawłowski, Mostowlany

II miejsce:   Sławomir Lewczuk, Chomontowce

ex aequo Barbara i Zbigniew Szymańscy, Grzybowce

 • w kategorii: Ogród Zgodny z naturą

za tradycyjne i proekologiczne rozwiązania w ogrodzie

oraz za różnorodność zastosowanych gatunków roślin

I miejsce:  Lucja Orzechowska, Radunin

II miejsce:   Tatiana Wawreniuk, Waliły-Stacja

III miejsce: Agata Gierasimiuk, Kołodno

 „Estetyczna Wieś Gminy Gródek 2019”

 

 • w kategorii: NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ GMINY GRÓDEK

Kołodno-  sołtys Pani Anna Kulesza

 • w kategorii: Aktywny sołtys Gminy Gródek

Pani Anna Kulesza

Podziękowania:

 1. Chomontowce – Sławomir Lewczuk
 2. Gródek I – Irena Wakuła
 3. Gródek II - Krystyna Trochimczuk
 4. Kołodno – Anna Kulesza
 5. Królowy Most – Iwona Przezdemska
 6. Waliły-Stacja – Joanna Sołowiej

Sponsorami nagród w konkursach są:

 1. Bank Spółdzielczy w Białymstoku;
 2. Pan Piotr Szutkiewicz prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „FORMAT”;
 3. Automobilklub Podlaski;
 4. Pan Marek Janusz Kaszyński;
 5. Sponsor poczęstunku - „Adar” Halina i Izabela Łukaszewicz s.c.

Specjalne nagrody Komisji – obrazy malowane na deskach wykonała Maria Mieleszko.

Lista laureatów Konkursów zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach gazety „Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny” oraz na stronie internetowej Gminy Gródek www.grodek.pl.

Przewodniczący Komisji Konkursowej:                                                                  Protokolant:

      Janusz Michał Cimochowicz                                                                            Agnieszka Klebus

Prezentacja - Ogródki 2019

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie wody pobranej dnia 03.10.2019 r. z Wodociągu Gródek nie wykazało zawartości bakterii grupy Coli.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia w stanie surowym. 

Od 1 października 2019 r. uruchomiono nową linię komunikacyjną Gródek – Chomontowce.

Przewoźnikiem na przedmiotowej linii jest PTHU „RL-TRANS” Robert Lutostański. Autobus kursować będzie w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

ROZKŁAD JAZDY (przez Waliły-Stacja, Grzybowce, Wierobie, Bobrowniki):

- z Gródka do Chomontowiec - 6:34 i 14:55

- z Chomontowiec do Gródka – 7:05 i 15:19

Przewozy na powyższej linii współfinansowane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ze środków ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Informacja

W październiku 2019 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

Odpady będą odbierane sprzed posesji od godziny 600 według następującego harmonogramu:

Miejscowości

data odbioru odpadów

Zabudowa jednorodzinna

Bielewicze, Grzybowce, Mieleszki, Mieleszki-Kolonia, Straszewo, Skroblaki

05.10.2019 r.

Dzierniakowo, Gródek-Kolonia, Gródek ulice: Białostocka, Met. B. Doroszkiewicza, Kalinowskiego, Leśna, Łąkowa, Michałowska, Partyzantów, Pogodna, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa

12.10.2019 r.

Glejsk, Józefowo, Królowe Stojło, Piłatowszczyzna, Słuczanka, Sofipol, Pieszczaniki, Przechody, Waliły, Waliły-Dwór

24.10.2019 r.

Zarzeczany, Gródek ulice: Agrestowa, Błotna, Chodkiewiczów, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Koszarowa, Krzywa, Malinowa, Młynowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przechodnia, Północna, Spółdzielcza, Wąska, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Wierzbowa, Wrzosowa

25.10.2019 r.

Mostowlany, Świsłoczany, Wierobie, Zielona, Zubki, Zubry, Wiejki, Podozierany

28.10.2019 r.

Borki, Downiewo, Kołodno, Królowy Most, Nowosiółki, Podzałuki, Radunin, Załuki, Zasady

29.10.2019 r.

Bobrowniki, Chomontowce, Gobiaty, Jaryłówka, Łużany, Narejki, Ruda, Waliły-Stacja

30.10.2019 r.

Zabudowa wielorodzinna

Gródek, Waliły-Dwór, Waliły-Stacja

19.10.2019 r.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej dzień przed datą odbioru odpadów.

Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe – tj. meble (sofy, szafy, stoły, krzesła), wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (pralki, lodówki, telewizory, odkurzacze, komputery, monitory, klawiatury, itp.),
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 września 2019 r. W przypadku słuchaczy kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Gródek pokój nr 1.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł w szczególności gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać  w pokoju 2 Urzędu Gminy Gródek oraz pod numerem telefonu 85 873 99 44.

Wójt Gminy Gródek  informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gródek, pokój nr 8, na stronie internetowej  Urzędu Gminy Gródek www.grodek.pl oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

We wniosku o szacowanie strat zgłaszający podaje  uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019. Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania średniej rocznej ilości  poszczególnych grup zwierząt gospodarskich  (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Do pobrania:
Wniosek o oszacowanie szkód

Podkategorie