Wójt Gminy Gródek informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. (środa) w godz. 9.00-14.00 na sali konferencyjnej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku pełnić będzie dyżur doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zachęca obywateli do wypełnienia elektronicznego formularza dot. zgłoszenia interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2021 r. w godz. 08:00 - 12:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Gródku (targowisko gminne przy ul. Chodkiewiczów) będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podkategorie