Od 25 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Gródek przyjmowane są wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego jest uprawniona osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto.

Wniosek wypełniony na załączonym formularzu można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 (Sekretariat),
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek,
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 85 873 99 52 w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek.

Z uwagi na krótki termin zakupu i dostawy (do 31 grudnia 2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków na I transzę zakupu węgla, nie później niż do 5 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

Wniosek o zakup węgla do 31.12.2022