W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białystoku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Gminie Gródek

w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 12:00

w Gminnym Centrum Kultury w Gródku,

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Płatności_bezpośrednie_i_pośrednie_obszarowe_PROW_w_sytuacji_wystąpienia_przypadów_siły_wyższej_i_nadzwyczajnych_okoliczności.pdf