Podczas poniedziałkowej (24 kwietnia 2023 r.) sesji wojewódzcy radni zadecydowali o przeznaczeniu środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania lub szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Gmina Gródek otrzyma 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

  • umundurowania (ubrań specjalnych i rękawic),
  • aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi i maskami,
  • pływającego smoka ssawnego,
  • prądownic wodnych,
  • zestawu do ratownictwa wysokościowego. 

Zakup nowego sprzętu ratowniczo - gaśniczego przyczyni się wzrostu gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku. Pozwoli na sprawne udzielanie pomocy, gaszenie pożarów i prowadzenie działań przy innych miejscowych zagrożeniach. Do jednostki regularnie dołączają nowi druhowie, dla których niezbędne jest zapewnienie kompletnego umundurowania.

 

Sprawna realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem jest bardzo istotna i aby było to możliwe, Ochotnicza Straż Pożarna musi dysponować odpowiednim sprzętem - podkreśla Wiesław Kulesza Wójt Gminy Gródek.

1926x89152120