logo ue pt

W dniach 25 i 26 maja w Gminnym Centrum Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami różnych grup interesariuszy oraz mieszkańcami w związku z realizacją projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".


Realizacja Projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, którego zadaniem będzie uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wymagających szczególnej interwencji oraz upowszechnienie wiedzy na temat rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Na spotkania konsultacyjne zaproszono radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz mieszkańców.

Uczestnicy spotkań zapoznali się z zasadami tworzenia programu rewitalizacji, w ramach przeprowadzonej analizy SWOT określili słabe i mocne strony Gminy Gródek, problemy i ich przyczyny, wspólnie przedstawili propozycje przedsięwzięć możliwych do zrealizowania na obszarach wytyczonych do rewitalizacji.

P1110410
P1110412
P1110415
P1110425
P1110434
P1110435
P1110440
P1110443
P1110450