W dniu 27 września 2017 r. Rada Gminy Gródek Uchwałą Nr XXXIII/265/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020.