logo ue pt

W dniu 13 lutego 2017 r. podpisano umowę z Future Green Innovations S.A. z siedzibą w Krakowie. Firma odpowiedzialna będzie za: 

logo ue pt

Wójt Gminy Gródek serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020

logo ue pt

Gródek, 13 stycznia 2017 r.

RG.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020". Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

logo ue pt

Gmina Gródek w dniu 7 grudnia 2016 r. podpisała umowę Nr UOD-POPT.052.3.42.2016 z Województwem Podlaskim na realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020".