W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Badania ankietowe mają na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji na terenie Gminy oraz analizę potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu projektu!

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/pJXzkX0x