"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020" otrzymał pozytywna opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z powyższym wpisuje się go do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Uchwała nr 262/3622/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.