W latach 2019-2020 Gmina Gródek zrealizowała projekt pn. „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE”, który był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 181 790,89 zł, w tym środki finansowe pochodzące z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 839 915,60 zł
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 319 714,89 zł,
  • budżet Gminy Gródek - 22 160,40 zł.

 

Zadanie obejmowało wykonanie dwóch lokalnych kotłowni na biomasę w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, gdzie również mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Nowe kotłownie o łącznej mocy aż 550 kW pozwolą na redukcję emisji CO2, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz co jest bardzo dużą korzyścią zmniejszenie kosztów ogrzewania aż o ponad 60 %.

Dotychczas budynki te ogrzewane były z gminnej sieci ciepłowniczej i mocno już wyeksploatowanej kotłowni, która opalana była miałem węglowym, co generowało ogromne koszty ogrzewania oraz negatywne skutki dla środowiska. Nowe kotłownie, wyposażone w kotły austriackiej firma HARGASSNER z ponad 30 letnim doświadczeniem na rynku europejskim, mogą być opalane pelletem drzewnym, zrębką lub miskantem (trawą energetyczną). Są całkowicie zautomatyzowane, co nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich obsługą. Czyszczenie kotłów czy załadunek opału odbywa się w sposób zautomatyzowany. Specjalne podajniki transportują paliwo bezpośrednio do kotłów. Ustawienia i regulacje na kotle mogą być wykonywane zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  

kotłownie  kotłownie

123088224 421856735477831 8155792479148082946 n

123088224 421856735477831 8155792479148082946 n