"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105069B UL. BŁOTNEJ W GRÓDKU".

 

W lutym 2022 roku dobiegł końca długo wyczekiwany przez mieszkańców remont jednej z najstarszych ulic w Gródku, ul. Błotnej wraz z budową nowej kładki na rzece Supraśl, która łączy Gródek z Zarzeczanami.

Realizacja inwestycji mogła być możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Remont trwał przeszło pół roku jednak efekty są bardzo zadowalające. Mieszkańcy mogą poruszać się po utwardzonej nawierzchni, bez kałuż, błota i dziur. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Do przyległych posesji wykonano zjazdy. Na końcu drogi wykonano plac do zawracania.

Istniejący drewniany most, który był w opłakanym stanie, stwarzał zagrożenie i od wielu miesięcy nie można było bezpiecznie z niego korzystać. Zastąpiono go solidną kładką wykonaną w konstrukcji stalowej.

Całkowita wartość zadania - 1 161 812,56 zł, w tym:

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 120 290,11 zł, 
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 505 966,47 zł,
  • budżet Gminy Gródek - 535 555,98 zł.

Realizacja tego, jakże ważnego dla społeczności lokalnej zadania, jest zapoczątkowaniem kolejnych zmian w tym rejonie. Już w najbliższych miesiącach zagospodarujemy tereny wokół Góry Zamkowej oraz wyremontujemy ulicę Zamkową.

Wybudowana nowa kładka łączy ze sobą Gródek z Zarzeczanami i prowadzi do zbiornika wodnego w Zarzeczanach (zalewu). Droga ta jest licznie odwiedzana przez spacerowiczów i rowerzystów. W przyszłości można zastanowić się nad remontem kolejnego etapu drogi aż do samych Zarzeczan, co zdecydowanie wpłynie na atrakcyjność turystyczną Gródka oraz samego zalewu. Droga ta będzie stanowić rodzaj deptaku prowadzącego z Góry Zamkowej atrakcji historyczno-kulturowej do zalewu, gdzie co roku organizujemy strzeżone kąpielisko. 

Wykonawcą była firma Multi-Construction Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

 

FOTORELACJA Z PRZEBUDOWY

droga4   droga4

droga4   droga4

droga4   20211214 115136

DSC 1424

DSC 1424

DSC 1424