W załączeniu pismo Pana Jerzego Wierzbickiego Prezesa PZPBM w sprawie promowania Systemu QMP

2024.06.12_L.dz.220PZPBM2024_informacja_o_QMP_do_gmin_miejsko-wiejskich_i_wiejskich.pdf