Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białystoku, zwanego dalej PIW, informuję o potrzebie zgłaszania przypadków znalezienia padłych ptaków - mew, łabędzi, kaczek, dzikich gęsi, czy ptaków drapieżnych pod nr tel. 85 651 67 46 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo PIW przypomina o obwiązkach posiadacza drobiu wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w spawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768). Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii - pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow.

Jednocześnie PIW przypomina o obowiązku zgłaszania posiadania drobiu przeznaczonego na użytek własny, informacje należy przekazywać drogą telefoniczną 85 651 67 46 w. 113 lub e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            w dniu 21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach Unii Europejskiej organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Celem powyższego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

           Zapraszmamy do zapoznania się z btoszurą o nazwie, „Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?”, w której obywatele mogą znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących
zabezpieczenia domu czy mieszkania, do której link znajduje się poniżej


https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf .

 

https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf .
Więcej informacji dotyczącej kampanii, znajdą Państwo się na stronie Europejskiego Sieci Zapobiegania Przestępczości pod adresem https://eucpn.org/.

           

Zgodnie z zarządzeniem Nr 440/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Gródek, konsultacje zostały zarządzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw w terminach określonych w harmonogramie zamieszczonym poniżej.

Konsultacje polegać będą na zajęciu stanowiska na formularzu konsultacyjnym poprzez udzielenie odpowiedzi: „za” lub „przeciw” na pytania:

1) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”;

2) w zakresie sołectwa Straszewo i Bielewicze:

a) „Czy jesteś za włączeniem obszaru administracyjnego miejscowości Straszewo do sołectwa Bielewicze?”;

b) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz poprzez przedstawienie ich podczas sesji Radzie Gminy.

 

Zarządzenie

Harmonogram

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 17 maja do 31 maja 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/ad20810b52292ca


Zachęcamy do udziału w badaniu.

 

                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Gminnej Komisji

                                                                                                                                                                             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                                                                                                                 w Gródku

                                                                                                                                                                                           Edyta Marcińczyk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Wydanie publikacji pt. „100 lat Szkoły Podstawowej w Gródku” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 19 maja 2023 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz