Zgodnie z zarządzeniem Nr 440/23 Wójta Gminy Gródek z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Gródek, konsultacje zostały zarządzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw w terminach określonych w harmonogramie zamieszczonym poniżej.

Konsultacje polegać będą na zajęciu stanowiska na formularzu konsultacyjnym poprzez udzielenie odpowiedzi: „za” lub „przeciw” na pytania:

1) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”;

2) w zakresie sołectwa Straszewo i Bielewicze:

a) „Czy jesteś za włączeniem obszaru administracyjnego miejscowości Straszewo do sołectwa Bielewicze?”;

b) „Czy jesteś za zmianą statutu sołectwa w brzmieniu określonym w projekcie statutu?”.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz poprzez przedstawienie ich podczas sesji Radzie Gminy.

 

Zarządzenie

Harmonogram

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 17 maja do 31 maja 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/ad20810b52292ca


Zachęcamy do udziału w badaniu.

 

                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Gminnej Komisji

                                                                                                                                                                             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                                                                                                                 w Gródku

                                                                                                                                                                                           Edyta Marcińczyk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Wydanie publikacji pt. „100 lat Szkoły Podstawowej w Gródku” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej z siedzibą ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 19 maja 2023 r.

W załączeniu:

Oferta

Formularz

1920x1080 tapeta

Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap,  który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką,  rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Harmonogram projektu „Trenuj jak żołnierz”

 1. Etap organizacyjny (2 dniowy w ramach 1 etapu sobota - niedziela). Realizacja w 2 terminach:

6-7 maja

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej - Świętoszów,
 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej - Żagań,
 • 20 Brygada Zmechanizowana / Morąg,
 • 1 Brygada Pancerna - Wesoła,
 • 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia - Sieradz,
 • 18 Pułk Rozpoznawczy - Białystok,
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych - Koszalin,
 • 19 Brygada Zmechanizowana - Lublin,
 • 18 Dyzwizja Zmechanizowana / 18 Batalion Dowodzenia Siedlce,
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej / 7 Batalion Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowieckiej,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 16 Batalion Saperów  Nisko,
 • 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia / 5 Batalion Dowodzenia Kraków,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań,
 • 14 Pułk Przeciwpancerny Suwałki.

13-14 maja

 • 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin,
 • 1 Batalion Zmechanizowany Lębork,
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego Dęblin,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jarosław,
 • 1 Pułk Saperów Brzeg,
 • 10 Brygada Logistyczna Opole,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Leszno,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych  Wrocław,
 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz (szkolenie na poligonie w Wędrzynie),
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka,
 • Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz,
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo.

27-28 maja

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń

9-10 czerwca

 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 18 Batalion Powietrznodesantowy Bielsko Biała,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków.

Turnus rezerwowy - 27-28 maja (2 dniowy w ramach 1 etapu, sobota - niedziela) - dla jednostek wojskowych, w których nie osiągnięto limitu 50 chętnych.

 1. Etap szkoleniowy (14 dniowy w ramach 2 etapu sobota - sobota). Realizacja w 2 terminach:

16-29 lipca

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej - Świętoszów,
 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej - Żagań,
 • 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin,
 • 1 Batalion Zmechanizowany Lębork,
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń,
 • 20 Brygada Zmechanizowana / Morąg,
 • 18 Pułk Rozpoznawczy - Białystok,
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego Dęblin,
 • 1 Brygada Pancerna - Wesoła,
 • 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia - Sieradz,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich / 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jarosław,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa / 18 Batalion Powietrznodesantowy Bielsko Biała,
 • 1 Pułk Saperów Brzeg,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa/ 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków,
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Leszno/ Czerwieńsk.

6-19 sierpnia

 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Wrocław,
 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz (szkolenie na poligonie w Wędrzynie),
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin,
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka,
 • Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz,
 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo,
 • 14 Pułk Przeciwpancerny Suwałki,
 • 19 Brygada Zmechanizowana Lublin,
 • 18 Dywizja Zmechanizowana / 18 Batalion Dowodzenia Siedlce,
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej / 7 Batalion Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich/ 16 Batalion Saperów Nisko,
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa/ 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice,
 • 10 Brygada Logistyczna Opole,
 • 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia/ 5 Batalion Dowodzenia Kraków,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań,
 • 18 Dywizja Zmechanizowana/ 18 Batalion Dowodzenia Siedlce.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek ogłasza:

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00114596/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 37 - Zarzeczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 237/2 o powierzchni 2,4800 ha.

Poprzedni, I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Działka lokalizowana poza obszarem zabudowy, w granicach terenów przylegających do znajdującego się w sąsiedztwie zalewu, po którego północnej stronie jest położona. Działka posiada kształt czworoboku, zbliżonego do prostokąta. Jej obszar jest w większej części płaski, po stronie wschodniej nieco obniżony, zaś w kilku miejscach znajdują się niewielkie nierówności. Na obszarze działki w części południowej i wschodniej rośnie drzewostan leśny, mieszany, w większej części o walorach drewna opałowego. Po stronie północnej przebiega droga dojazdowa, żwirowa, która łączy się po stronie zachodniej z drogą asfaltową biegnącą od strony drogi krajowej do wsi Gródek. Po stronie zachodniej działka sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi - boisko, parkingi przy zalewie. Po stronie wschodniej sąsiaduje z terenami leśnymi, a po stronie południowej, w bliskim sąsiedztwie, znajduje się zalew. Dojazd - droga żwirowa, dostępne media: brak, po stronie zachodniej, w dalszej odległości (około 200 m) dostępna jest sieć elektryczna.

Dla obszaru, na którym położona jest zbywana nieruchomość, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XII/71/99 Rady Gminy w Gródku z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego retencyjnego zbiornika wodnego dla potrzeb rolnictwa oraz zagospodarowania jego otoczenia dla potrzeb rekreacyjno-sportowych na działkach nr ewidencyjny 237, 239/1, 2, 3 i 282 obręb Zarzeczany oraz nr 2056 i 2057/1 i 2057/2 obręb Gródek. Przeznaczenie wynikające z planu: większa część objęta planem - tereny urządzeń sportowych, dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych związanych bezpośrednio z funkcją podstawową, mniejsza część - projektowany ciąg pieszo jezdny. Część działki po stronie wschodniej nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z faktycznym sposobem użytkowania tej części są to tereny leśne/zadrzewione.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i roszczeń.

C e n a   w y w o ł a w c z a nieruchomości: netto 352 530,00 zł    wadium: 20 000,00 zł

(powiększona o podatek VAT według stawki 23%,na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2023 r. o godz. 1100

w budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku, A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium podanego jak wyżej na konto 45 8060 0004 0390 0127 2000 0040 w BS Białystok Oddział w Gródku do dnia 24 maja 2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Gródek.

Wpłacone wadium ulega:

 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania aktu notarialnego,
 • zaliczeniu na poczt ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,
 • zwrotowi przelewem na konto osoby, która nie wygrała przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta,
 • przepadkowi w sytuacji nie uzyskania zgody przez cudzoziemców.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest przedłożenie komisji przetargowej:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
 • aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych (aktualność potwierdzona w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem).

Osoby uczestniczące w przetargach jako pełnomocnicy, są zobowiązani przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej
i założenia księgi wieczystej. Cena nie obejmuje okazania granic działki w terenie.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Bliższe informacje: tel. 85 873 99 41. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.grodek.wrotapodlasia.pl