Polecamy się do adopcji!

W schronisku dla zwierząt w Konstantynówce koło Sejn prowadzonym przez Fundację Schronisko CYGANOWO, tel. kontaktowy 884 380 662, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przebywa                       5 bezdomnym psów z terenu Gminy Gródek. Psiaki czekają na nowego właściciela.

Może będziesz nim właśnie TY?

BRONIA (Nr 252/21) jest bardzo miłym i towarzyskim psem. Dobrze dogaduje się z wszystkimi psami. Bronia jest młodym psem (trafiła do schroniska mając 1,5 roku). Odłowiona w grudniu 2021 r. z miejscowości Królowe Stojło.

Bronia

Ernest (231/22) jest przytulasem, który cały czas zabiega, by być blisko człowieka i wpycha się ciągle pod rękę do głaskania. Jest przesympatyczny, bardzo wpatrzony w opiekuna, a gdy się go głaszcze, śmiesznie pomrukuje. Ernest ma ok. 2 lat. Odłowiony w październiku 2022 r. z miejscowości Gródek.

Ernest

Major (170/2023) - Kolejny sympatyczny i towarzyski psiak. Nieco smutny, czeka na Swojego człowieka. Odłowiony w kwietniu 2023 r. z miejscowości Waliły.

Major

Paris (265/2023) - Starsza bardzo miła i towarzyska sunia w typie beagle. Wpatrzona w człowieka, bardzo grzeczna i zabiegająca o uwagę. Lubi inne psy. Jest sprawna ruchowo i bystra, potrafi bardzo ładnie chodzić na smyczy. Ma ok. 10 lat, a może i więcej. Odłowiona w sierpniu 2023 r. z miejscowości Wierobie. 

suka Wierobie 01.08.2023 r

Nikol (294/2023) - Grzeczna, miła i towarzyska młoda suczka o rudo-biszkoptowym umaszczeniu. Kolejna psina czekająca na dom. Odłowiona w sierpniu 2023 r. z miejscowości Pieszczaniki.

Suka Pieszczaniki 10.08.2023 r

 

Zamieszczone powyżej zdjęcia stanowią własność Pensjonatu dla zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel i są dostępne na facebooku schroniska https://www.facebook.com/Schronisko-Cyganowo-w-Konstantyn%C3%B3wce-ko%C5%82o-Sejn-760663510693012/.

Więcej zdjęć psów na facebooku, a szczegółowe informacje o psach pod nr tel. 884 380 662.

Adoptuj psa ze schroniska i zmień jego los.

Pamiętaj, jeśli znajdziesz zwierzę pozostawione bez opieki lub jesteś świadkiem zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt zgłoś ten fakt pod nr alarmowy 112 lub do Urzędu Gminy pod nr 85 873 99 42, 884 218 333. Odpowiednie służby poinformują w/w Schronisko lub specjalistyczną firmę PHU Grot  s.c., w celu zapewnienia opieki zwierzęciu.

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski można składać od 14 do 30 października 2019 r. 

Więcej informacji pod linkiem https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5443&news=586

 

Beneficjentami mogą być  m. in.:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
⦁    Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
⦁    Instytucje pomocy i integracji społecznej,
⦁    Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie wody pobranej dnia 24.09.2019 r. z wodociągu Gródek wykazało zawartość bakterii grupy Coli – 3 w 100 ml wody, co jest niezgodne  z Rozp. terii grupy Coli - 3 Min. Zdr. z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda w stanie surowym nie nadaje się do bezpośredniego spożycia – wodę należy przegotować.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

KZB Gródek

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Integracja społeczności związku emerytów” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Gródku.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 1 października 2019 r.

 

Do pobrania:

Formularz do oferty

Oferta

Informacja

W dniu 9 września 2019 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Zubry, Grzybowce, Skroblaki, Mieleszki, Dzierniakowo, Gobiaty, Gródek, Piłatowszczyzna, Wiejki, Downiewo, Kołodno, Nowosiółki, Pieszczaniki, Sofipol, Przechody i Załuki.

Na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

  1. obręby ewidencyjne: Gródek, Grzybowce, Mieleszki, Piłatowszczyzna, Wiejki od dnia 13 września 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.;
  2. obręby ewidencyjne: Zubry, Downiewo, Przechody, Gobiaty od dnia 16 września 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r.;
  3. obręby ewidencyjne: Skroblaki, Sofipol, Dzierniakowo, Nowosiółki, Kołodno, Załuki, Pieszczaniki od dnia 19 września 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie.

Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego.

Drogi przedsiębiorco, jeżeli kiedykolwiek myślałeś o tym aby zainwestować pieniądze w odnawialne źródła energii po to, aby uzyskiwać dochód, aby sprzedawać całość wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego to teraz jest na to najlepszy moment.

Stwórz instalację fotowoltaiczną i otrzymuj pieniądze od zakładu energetycznego po stałej cenie przez najbliższe 15 lat.

Urząd Marszałkowski oferuje dla wszystkich zainteresowanych inwestorów aż 85% dofinansowania na realizację inwestycji generujących dochód.

Ważne!!!

Inwestycje można zrealizować poprzez zaliczki wypłacane przez Urząd Marszałkowski na poczet rozpoczęcia i kontynuacji zadania.

Każdy inwestor musi jedynie przedstawić promesę od własnego banku na 15% wartości inwestycji.

Wnioski przyjmowane będą przez Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego tylko do końca Września 2019. Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do 25.09.2019

Przeprowadzamy inwestorów przez cały skomplikowany proces składania i kompletowania dokumentacji aż po rozliczenia projektu.


Tworzymy:
✓ Wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania.
✓ Audyty energetyczne
✓ Projekty koncepcyjne i oszacowania inwestycji.
✓ Projekty instalacyjno-wykonawcze.
✓ Projekty budowlane


Fundacja Dar Oze
daroze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dariusz Skrobisz; 575 475 306
Do usłyszenia do zobaczenia