Zachęcamy do zapoznania się z ulotką i broszurą programu "Czyste powietrze". Więcej informacji na www.czystepowietrze.gov.pl

Czyste_powietrze_broszura.pdf

Czyste_powietrze_ulotka_A5.pdf

W związku z planowanymi robotami związanymi z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego zachodzi konieczność czasowego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego na odcinku od miejscowości Jaryłówka do miejscowości Łużany w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1282B. Planowanie wykonanie robót i zamknięcie odcinka drogi dla ruchu kołowego będzie miało miejsce od poniedziałku 20.07.2020 r. do czwartku 23.07.2020 r. Zamknięcie drogi dla ruchu kołowego będzie obowiązywało od godzin porannych do godzin wieczornych. Przejezdność odcinka będzie możliwa w godzinach wieczornych i nocnych.