Rusza nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce, szczegóły pod adresem:

Na podstawie zarządzenia Nr 326/18 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

W wyniku bieżącej analizy kosztów gminnej gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, iż możliwe jest obniżenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla:

Lepsza edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, wsparcie przedsiębiorstw - te projekty uzyskały dotacje z RPOWP. We wtorek, 4 września, zostały podpisane umowy. Dofinansowanie wyniosło blisko 14 mln zł.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019- 2022".

OGŁOSZENIE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

14 sierpnia Zarząd Województwa przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazła się Gmina Gródek ale też Knyszyn, Wasilków i Michałowo.

Ja w Internecie
Fundacja Legalna Kultura poinformowała, że wniosek złożony przez Gminę Gródek w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-053/17-00 pt. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu - oceny merytorycznej.
Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021

Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 - 2021