Polecamy się do adopcji!

W schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Fundację Schronisko CYGANOWO, tel. kontaktowy 884 380 662, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przebywa bezdomna suczka z terenu Gminy Gródek. Psiak czeka na nowego właściciela. Może będziesz nim właśnie TY?

  Suczka Bronia nr 252 21

Zamieszczone powyżej zdjęcie stanowi własność Pensjonatu dla zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel i jest dostępne na facebooku schroniska https://www.facebook.com/Schronisko-Cyganowo-w-Sejnach-760663510693012/.

Więcej zdjęć psów na facebooku, a szczegółowe informacje o psach pod nr tel. 884 380 662.

Adoptuj psa ze schroniska i zmień jego los.

Pamiętaj, jeśli znajdziesz zwierzę pozostawione bez opieki lub jesteś świadkiem zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt zgłoś ten fakt pod nr alarmowy 112 lub do Urzędu Gminy pod nr 85 873 99 42, 884 218 333. Odpowiednie służby poinformują w/w Schronisko lub specjalistyczną firmę PHU Grot  s.c., w celu zapewnienia opieki zwierzęciu.

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Wnioski można składać od 14 do 30 października 2019 r. 

Więcej informacji pod linkiem https://www.puszczaknyszynska.org/index.php?page=5443&news=586

 

Beneficjentami mogą być  m. in.:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
⦁    Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
⦁    Instytucje pomocy i integracji społecznej,
⦁    Jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
⦁    Podmioty ekonomii społecznej,
⦁    Organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że badanie wody pobranej dnia 24.09.2019 r. z wodociągu Gródek wykazało zawartość bakterii grupy Coli – 3 w 100 ml wody, co jest niezgodne  z Rozp. terii grupy Coli - 3 Min. Zdr. z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda w stanie surowym nie nadaje się do bezpośredniego spożycia – wodę należy przegotować.

Podjęte zostały natychmiastowe działania zmierzające do poprawy jakości wody. O ich wynikach naszych odbiorców poinformujemy natychmiast z chwilą ich otrzymania.

KZB Gródek

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Integracja społeczności związku emerytów” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  w Gródku.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 1 października 2019 r.

 

Do pobrania:

Formularz do oferty

Oferta

Informacja

W dniu 9 września 2019 r. Starostwo Powiatowe w Białymstoku przekazało do Urzędu Gminy Gródek projekty uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Zubry, Grzybowce, Skroblaki, Mieleszki, Dzierniakowo, Gobiaty, Gródek, Piłatowszczyzna, Wiejki, Downiewo, Kołodno, Nowosiółki, Pieszczaniki, Sofipol, Przechody i Załuki.

Na podstawie art. 21 ust. 4  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, iż projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych są wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, pok. Nr 8 w terminach:

  1. obręby ewidencyjne: Gródek, Grzybowce, Mieleszki, Piłatowszczyzna, Wiejki od dnia 13 września 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.;
  2. obręby ewidencyjne: Zubry, Downiewo, Przechody, Gobiaty od dnia 16 września 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r.;
  3. obręby ewidencyjne: Skroblaki, Sofipol, Dzierniakowo, Nowosiółki, Kołodno, Załuki, Pieszczaniki od dnia 19 września 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r.

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

         Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowany właściciel lasów może składać do Starosty Powiatu Białostockiego zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.