Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie.

Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego.

Drogi przedsiębiorco, jeżeli kiedykolwiek myślałeś o tym aby zainwestować pieniądze w odnawialne źródła energii po to, aby uzyskiwać dochód, aby sprzedawać całość wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego to teraz jest na to najlepszy moment.

Stwórz instalację fotowoltaiczną i otrzymuj pieniądze od zakładu energetycznego po stałej cenie przez najbliższe 15 lat.

Urząd Marszałkowski oferuje dla wszystkich zainteresowanych inwestorów aż 85% dofinansowania na realizację inwestycji generujących dochód.

Ważne!!!

Inwestycje można zrealizować poprzez zaliczki wypłacane przez Urząd Marszałkowski na poczet rozpoczęcia i kontynuacji zadania.

Każdy inwestor musi jedynie przedstawić promesę od własnego banku na 15% wartości inwestycji.

Wnioski przyjmowane będą przez Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego tylko do końca Września 2019. Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do 25.09.2019

Przeprowadzamy inwestorów przez cały skomplikowany proces składania i kompletowania dokumentacji aż po rozliczenia projektu.


Tworzymy:
✓ Wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania.
✓ Audyty energetyczne
✓ Projekty koncepcyjne i oszacowania inwestycji.
✓ Projekty instalacyjno-wykonawcze.
✓ Projekty budowlane


Fundacja Dar Oze
daroze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dariusz Skrobisz; 575 475 306
Do usłyszenia do zobaczenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gródek informuje mieszkańców,

że w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 12:00

zostanie przeprowadzony praktyczny sprawdzian syren alarmowych obrony cywilnej

działających w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

W celu upamiętnienia 80 rocznicy agresji sowieckiej zostanie uruchomiona na minutę syrena alarmowa.

                                 Wójt Gminy Gródek
                                Wiesław Kulesza

Oferta realizacji zadania publicznego pt. Wydanie cyklu reportaży z Gródka i okolic „Ocalone od zapomnienia” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gródek, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek do dnia 16 września 2019 r.

Do pobrania:

Formularz do oferty

Oferta

Szanowni Państwo,

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 09 września 2019r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:

 1. Przedsięwzięcia I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej (EFRR), w ramach którego przewiduje się wsparcie miejsc integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem m.in. na warsztaty, kluby, centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży.
 1. Przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych (EFS), w ramach którego przewiduje się m.in. wsparcie projektów w zakresie wsparcia rodzin z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, na rzecz wzmocnienia ich roli i funkcji, dotyczących konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego, pedagogicznego, psychologicznego oraz wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych.

Szkolenia odbędą się w dniu 09 września 2019r. (poniedziałek) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad.

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 11.00

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie zaproszenia potencjalnym wnioskodawcom / podmiotom zainteresowanym powyższymi działaniami.

Prosimy również o umieszczenie informacji o szkoleniach na Państwa stronach www i tablicach informacyjnych.

Z góry dziękujemy za pomoc.

Z wyrazami szacunku

Zarząd LGD Puszcza Knyszyńska

Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzielić na: naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Nadmierne narażenie na pola elektromagnetyczne może mieć niekorzystny wpływ na rozwój innych chorób, w tym zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej
(Electromagnetic Hypersensitivity - EHS) klasyfikowanej jako idiopatyczna nietolerancja środowiskowa na pole elektromagnetyczne (Idiopathic Environmental Intolerance to Electromagnetic Field – IEIEMF).

Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi. W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM dla częstotliwości z zakresu od 3 MHz do 300 GHz wynoszą 7 V/m.

Jakie są główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości?

 • • Stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE).
  • Telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, itp.
  • Nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia.
  • Bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie.
  • Routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcjami: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacja danych, Dane komórkowe.
  • Bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła (tzw. Smart Meters).
  • Radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne.

Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne?
Można to zrobić indywidualnie poprzez:

 • • ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum;
  • wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: Bluetooth, Wi-Fi, Synchronizacji danych, Danych komórkowych;
 • • włączanie na noc trybu samolotowego tzw. Offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik);
  • wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, Wi-Fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie);
 • • priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe);
 • • unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
 • • unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • • wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM);
 • • korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM;
 • • użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od k obiekty w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza;
 • • ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do la t 14;
 • • czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległości od ciała i głowy.

Wykonawca przebudowy drogi pwiatowej nr 1282B na odcinku Bobrowniki - Łużany poinformował, iż w dniach 9-11 września 2019 r. droga w godzinach 7:00 - 18:00 będzie zamknięta dla ruchu, w związku z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych jezdni. Na ten czas wyznaczone zostaną objazdy. 

Wszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2018/2019, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 20 sierpnia do 20 września 2019 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

 • osobiście w kancelarii ogólnej urzędu - parter, pokój 022 bądź
 • przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4000 zł.

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20182019/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

Wójt Gminy Gródek informuje mieszkańców, że w dniu 01 września 2019 r. o godzinie 16:00 zostanie przeprowadzony praktyczny sprawdzian syren alarmowych obrony cywilnej działających w ramach systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

W celu upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zostanie uruchomiona na minutę syrena alarmowa.

 

                                 Wójt Gminy Gródek
                                Wiesław Kulesza

Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Zarządzenia Nr 173/09 Wójta Gminy Gródek z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Gminy Gródek, Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte, zbędne, przeznaczone do sprzedaży.

L.p.

Nazwa składnika majątku

Ilość

Uwagi o stanie technicznym

Sposób zagospodarowania

Proponowana cena sprzedaży

1.

Odżelaziacz ø 1800

rok prod. 1987 pojemność 6000L

5 szt.

skorodowany z zewnątrz, odkształcony

sprzedaż

1900,00 zł/szt.

2.

Stały zbiornik ciśnieniowy (hydrofor)

rok. prod. 1985

pojemność 6300 L

1 szt.

skorodowany z zewnątrz, odkształcony

sprzedaż

1500,00 zł/szt.

3.

Stały zbiornik ciśnienieniowy (hydrofor)

rok. prod. 1987

pojemność 4000 L

2 szt.

skorodowany z zewnątrz, odkształcony

sprzedaż

1000,00 zł/szt.

 1. Powyżej wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.
 2. Wszystkich zainteresowanych nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, prosimy o składanie pisemnych wniosków w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku ul. Fabryczna 12/1, 16 – 040 Gródek w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.
 3. Podane ceny są cenami netto i w przypadku zakupu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień sprzedaży.
 4. W przypadku zainteresowania zakupem danego składnika majątku ruchomego kilku osób lub podmiotów, sprzedaż będzie kontynuowana w formie aukcji między zainteresowanymi w ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Wniosek o zakup powinien zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres, numer telefonu kontaktowego, ilość oraz proponowaną cenę nabycia za poszczególny przedmiot z podaniem liczby porządkowej z powyższego wykazu.

 

Kierownik KZB w Gródku

                                                                                             

                                                                                                          Mirosław Gryko