Zgodnie z zarządzeniem Nr 164/20 Wójta Gminy Gródek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek - Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.    

Termin konsultacji: od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2021 r.

Z projektem Regulaminu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Gródek.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji w formie pisemnej:

 1. na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

        Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

Załączniki:

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.

Klauzula informacyjna

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo
ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych
na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem
jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych

Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.

Gwarancje na wszystkich kontach osobistych

Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG.
Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze.

Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank
lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być
np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank,
ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy
na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.

Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?

Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.

Gdzie dowiem się więcej?

To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji
na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341.

Szanowni Państwo,

mieszkańcy powiatu białostockiego i hajnowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji” organizowanym przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Establishment of a Competence Centre for renewable energy and energy efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok”.

Webinarium jest finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Proponujemy Państwo następujące terminy:

 1. 3 grudnia 2020 r., godz. 14.00
 2. 7 grudnia 2020, godz. 17.00
 3. 9 grudnia 2020, godz. 17.30
 4. 11 grudnia 2020 r., godz. 16.00
 5. 12 grudnia 2020 r., godz. 14.00

PROGRAM WEBINARIUM:

1) Opłacalność instalacji OZE  - okres zwrotu, koszty, wielkość instalacji

2) Niezbędne elementy techniczne  instalacji PV.

3) Zasady bezpiecznej  eksploatacji instalacji PV

4) Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Prowadzący: dr inż. Helena Rusak oraz dr inż. Marcin Sulkowski.

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe zostaną przekazane osobom które zgłoszą swój udział. Wymagane jest posiadanie komputera posiadającego połączenie internetowe, kamera nie jest wymagana.

Forma zgłoszenia udziału w szkoleniu: formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego webinarium, na które uczestnik planuje się zgłosić, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub oryginał pocztą na adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Poskrobko

Gródek, dnia 25 listopada 2020 r.

Wójt Gminy GródekA. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00085735/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie
30 - Świsłoczany, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 447/4 o powierzchni 0,2900 ha
, przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 1100 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę - Pan Tomasz Romaniuk.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek

 

Gródek, dnia 25 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Gródek

A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Gródek informuje o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00056360/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie
7 - Gobiaty, gmina Gródek, oznaczonej Nr ew. geod. 30/2 o powierzchni 0,1454 ha,
przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 1200 na sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek:

 1. liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2,
 2. liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0,
 3. cena wywoławcza nieruchomości: 20.800,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset zł 00/100),
 4. najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100),
 5. kandydat na nabywcę - Pan Jan Jakub Zaborowski.

Wiesław Kulesza

Wójt Gminy Gródek

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku poinformowały, że w związku z planowanymi robotami naprawy przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Białostockiej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd zostanie całkowicie zamknięty od dnia 30 listopada od godz. 8:00 do dnia 5 grudnia do godz. 18:00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Ruch odbywać się będzie drogą gminną - ul. Rzemieślniczą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku poinformowały, że w związku z planowanymi robotami naprawy przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Rzemieślniczej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd zostanie całkowicie zamknięty od dnia 24 listopada od godz. 8:00 do dnia 28 listopada do godz. 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Ruch odbywać się będzie drogą powiatową - ul. Białostocką.