Wójt Gminy Gródek ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Gródku przy ul. Polnej (baza byłej Spółdzielni Usług Rolniczych),  będącej w zasobie Gminy Gródek, co jest ujawnione w księdze wieczystej Nr BI1B/00046138/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w obrębie 8 - Gródek, gmina Gródek, składającej się z działek oznaczonych nr 1510 o pow. 0,6964 ha i nr 1516 o pow. 1,1741 ha.

Treść ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką i broszurą programu "Czyste powietrze". Więcej informacji na www.czystepowietrze.gov.pl

Czyste_powietrze_broszura.pdf

Czyste_powietrze_ulotka_A5.pdf