Fotorelacja z Akcji Sprzątania Świata przeprowadzonej na terenie Gminy Gródek w dniu 16 września 2022 r. pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze” w ramach Programu profilaktyczno–edukacyjnego pn. ,,Ochrona środowiska – wspólna sprawa" P1240232P1240232P1240232P1240232P1240232P1240232