Starostwo Powiatowe w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego planuje zorganizować spotkanie skierowane do grup rolników/ producentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o zasadach wprowadzania do obrotu żywności oraz możliwościach promocji. Szkolenie będzie zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Osoby zaineresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przesłanie go do dnia 3 września 2021 r. e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub o złożenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

Formularz zgłoszeniowy

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji.  
Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny.

/-/Karolina Banaszek
Rzecznik prasowy Prezesa GUS

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa. Takiego rozwiązania dotąd nie było. Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów.

Zachęcamy Państwa przy okazji do lektury Kwartalnika KOZK – jego I numer jest dostępny pod adresem

https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Kwartalnik-KOZK-2021-1.pdf,

a II pod adresem

https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Kwartalnik-KOZK-2021-2.pdf.

W związku z sygnałem o pojawieniu się wilków w okolicach miejscowości Załuki i Nowosiółki, Wójt Gminy Gródek przekazuje mieszkańcom informacje w sprawie zasad postępowania w przypadku spotkania  z wilkami oraz działań, których należy unikać, aby ograniczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.  

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore  lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich.

Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

• Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy.

• Mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od podchodzenia w ich pobliże.

• Nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.

• Nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach.

• Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, nigdy go nie dotykaj ani nie zabieraj ze sobą, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone.

• Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.

• Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników.

• Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy.

Spotkania z wilkami są niezwykle rzadkie, ponieważ wilki odczuwają przed ludźmi naturalny strach. Jeśli jednak spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo
i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

• Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.

• Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.

• Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.

• Wycofaj się spokojnie,  możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność,
że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Informację przygotowano na podstawie publikacji "Po sąsiedzku z wilkami" - opracowania autorstwa S. Nowak, R.W. Mysłajek.

        

Proszę również o informowanie Urzędu Gminy Gródek o każdym zdarzeniu z udziałem wilka oraz, jeśli to możliwe, przekazywanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dokumentacji w postaci zdjęć lub nagrań. Informacje te będą bardzo istotne w celu określenia skali zaistniałego problemu oraz podjęcia odpowiednich działań.

Telefon do kontaktu: 85 873 99 42.

Wójt Gminy Gródek

Wiesław Kulesza

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Gminy Gródek

Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Gródku odbędzie się, na wniosek Wójta Gminy Gródek, nadzwyczajna XXIX sesja Rady Gminy Gródek, z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2037.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2021 r.
  5. Zamknięcie obrad.

Wnioskodawca wskazał następujący powód zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gródek:

„W celu zakończenia procedury wyłaniania w trybie podstawowym wykonawcy przebudowy ulicy Błotnej wraz z budową kładki na rzece Supraśl zachodzi pilna potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy polegających na zwiększeniu w planie wydatków kwoty przeznaczonej na realizację w/w zadania z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza zaplanowaną kwotę. W przypadku nie zwiększenia tej kwoty konieczne będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gródek …”

Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.), w XXIX sesji Rady Gminy Gródek wezmą udział jedynie radni, Wójt Gminy Gródek oraz wskazani przez niego pracownicy Urzędu Gminy.

Obrady sesji będą transmitowane online – transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Gminy Gródek – www.grodek.pl.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wieczysław Gościk