Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 24 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Ja w internecie”

zapytanie_-_komputery.docx

zapytanie_-_komputery.pdf

Gmina Gródek informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gródek” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

logo WFOŚiGW

PROMOCJA_AZBEST_2018-2019.doc

W dniach 24,25,26 i 29 pażdziernika 2018 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego oraz zużytych opon.

Rusza nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce, szczegóły pod adresem:

Na podstawie zarządzenia Nr 326/18 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gródek z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

W wyniku bieżącej analizy kosztów gminnej gospodarki odpadami komunalnymi ustalono, iż możliwe jest obniżenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla:

Lepsza edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, wsparcie przedsiębiorstw - te projekty uzyskały dotacje z RPOWP. We wtorek, 4 września, zostały podpisane umowy. Dofinansowanie wyniosło blisko 14 mln zł.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019- 2022".