plakat 1 1

    Gmina Gródek otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 20.000,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkoły podstawowej. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki.

    W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000,00 zł, dwudniowe do kwoty 10.000,00 zł i trzydniowe do kwoty 15.000,00 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny.

    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku wyjechali na wycieczki, w których:

- klasy I-III w trakcie jednodniowej wycieczki odwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Geologiczne PIG;

- klasy IV-VIII w trakcie trzydniowej wycieczki zwiedzili: EC1 Łódz - Miasto Kultury w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kopiec Kościuszki  z otoczeniem, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

    Całkowita wartość zadania wynosi 30.8200,00 zł.