Zgodnie z zarządzeniem Nr 230/21 Wójta Gminy Gródek z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek - Wójt Gminy Gródek przedstawia projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek, zwany dalej Regulaminem, celem poznania stanowiska mieszkańców co do zawartych zapisów zmian Regulaminu, a w szczególności poznania ich opinii i uwag.    

Termin konsultacji: od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

Z projektem zmian Regulaminu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Gródek.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian do projektu zmian Regulaminu można zgłaszać w terminie konsultacji w formie pisemnej:

  1. na adres Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Gródek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek oraz na sesji Rady Gminy.

Załączniki:

  1. Projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy GródekRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek.
  2. Klazula informacyjna.
  3. Wyniki konsultacji.